Pædagogmedhjælper

ved Askfelt Børnehave


Jobnr: 6314
Institution: Askfelt Børnehave
Ansættelsestidspunkt: 23. oktober 2023 til 15. januar 2024
Lønindplacering: TVÖD EG SuE-Tarif
Ugentlig arbejdstid: 24 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Askfelt Børnehave per 23. oktober 2023 eller snarest derefter til den 15. januar 2023 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Askfelt Børnehave er normeret til 40 børn i alderen 3 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 15.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 29. september 2023, kl. 8:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Tina Jensen Nicolaisen, Askfelt Børnehave, tlf. 04353-524.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

   Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 29. september 2023 08:00
Offentliggjort: 15. september 2023