Netværkspædagogmedhjælper

til kredsen Slesvig-Flensborg


Jobnr: 6329
Institution: Isted Daginstitution
Ansættelsestidspunkt: 01. november 2023 til 31. december 2023
Lønindplacering: TVÖD EG SuE-Tarif
Ugentlig arbejdstid: 25 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en netværkspædagogmedhjælper til institutioner i kredsen Slesvig-Flensborg pr. 1. november 2023 eller snarest derefter til den 31. december 2023.med mulighed for forlængelse. Stillinen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Ansøgningsfrist: 2. oktober 2023, kl. 12.00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere information kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Berit Kleinert tel.: 04625-437 eller pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup, tlf. 0461-5047189.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnr. sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 02. oktober 2023 12:00
Offentliggjort: 18. september 2023
Andre:

Netværkspædagogvikar i kredsen Slesvig Flensborg– et alsidigt job med masser af muligheder

Vil du være den flyvende og tryghedsskabende pædagog, der træder til, når behovet opstår – og som altid er garanteret fast antal timer? Vil du være med til at understøtte Skoleforeningens vigtige formål, hvor man giver børn og unge det bedste afsæt i et stærkt fællesskab? Så læs videre her. 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger dig som netværkspædagogvikar til kredsen Slesvig-Flensborg.

Du bliver tidsbegrænset ansat ved Isted Daginstitution, som bliver din basisinstitution.

Følgende 7 dagtilbud vil du, som vikar, være medansvarlig for:

  • Isted Daginstitution i Isted
  • Sønder Brarup Daginstitution i Sønder Brarup
  • Karlsson Vuggestue i Slesvig
  • Gottorp Daginstitution i Slesvig
  • Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave i Slesvig
  • Bustrupdam Børnehave i Slesvig
  • Frederiksberg Daginstitution i Slesvig

Din ansættelse ligger på 25 ugentlige timer. 

Du vil altid være garanteret timer i dit basisdagtilbud Isted Daginstitution, hvis ikke de andre huse i netværket har behov for vikarhjælp.

Merkørsel afregnes via gældende retningslinjer.

Er du frisk på at indgå i denne ny netværksmodel?

Du vil være med til at sikre stabilitet og kontinuitet i de enkelte dagtilbud.

At finde en vikar her og nu koster tid og kan opleves som pres for institutionerne – fordi det til tider kan være umuligt at finde en vikar, som kan træde til for kun en dag. Som netværkspædagogvikar kommer du derfor til at gøre en vigtig forskel for de dagtilbud, du bliver tilknyttet – både personale og børn kan opleve øget tryghed og stabilitet.

Med dit nysgerrige sind, gør du en forskel  

Du vil få mulighed for at dyrke din nysgerrighed, lære en masse nyt og høste erfaring fra forskellige institutionskulturer. Vi tilbyder dig derfor en masse frihed, mulighed for læring på tværs samtidig med at du får en masse stabilitet som følge af det fastsatte timetal, du er ansat med.

Vi leder efter dig, der er udannet pædagog og meget gerne kan supplere med erfaring inden for dagtilbudspraksis. Vi vægter, at du er nærværende, imødekommende og samvittighedsfuld. Du er nysgerrig og stolt af din faglighed, og du har lyst til at udforske den ved at være tilknyttet flere forskellige institutioner.

Vi arbejder udviklingsorienteret med fødderne på jorden 
Vores kultur er lærende og nysgerrig med plads til godt humør og en positiv tilgang. Vi har en åbenhed og stræben efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning. Med det mener vi, at du aldrig står alene med en udfordring – der er altid kolleger, der står klar til at hjælpe dig. For at sikre en god opstart for vores kommende netværkspædagogvikar i basisdagtilbuddet og inden for de øvrige netværksdagtilbud, vil vi sætte fokus på, at du føler dig både tryg, værdsat og godt klædt på til at varetage dine opgaver. Du vil derfor blive præsenteret for forskellige tiltag, som skal sikre, at du kommer godt i gang – og får gode oplevelser, som en del af hele netværket.

Vil du bringe dine kompetencer i spil hos os?

Så skynd dig at sende dit CV og din ansøgning til job@skoleforeningen.org med angivelse af jobnr. 6329

Ansættelsesudvalget består af dagtilbudsleder Berit Kleinert (tel.: 04625-437 ) og pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup (tel.:0461-5047189), som du er velkommen til at kontakte ved spørgsmål.

Vi glæder os til at møde dig