Månedslønnet lærervikar (GENOPSLAG)

Treja Danske Skole


Jobnr: 5890
Institution: Treja Danske Skole
Ansættelsestidspunkt: 21. august 2023 til 31. juli 2024
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: Fuldt timetal (svarende til en beskæftigelsesgrad på 100%)
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene billedkunst, håndarbejde, musik, idræt, religion, tysk og matematik i indskolingen ved Treja Danske Skole.  

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Bjørn Rosenbaum, Treja Danske Skole, tlf. 04626-557 eller pr. mail til: Bjoern.Rosenbaum@skoleforeningen.org

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 08. juni 2023 08:00
Offentliggjort: 25. maj 2023
Andre:

Om Treja Danske Skole

Treja Danske Skole har 51 elever fordelt på 3 klasser og 10 medarbejdere, heraf 4 lærere. Skolen har et godt læringsmiljø, fine faciliteter og en velfungerende SFO. Skolens elever er fortrolige med mange forskellige undervisningsformer og metoder. Lærerne danner et godt team, som spænder over et bredt spektrum både fagligt og metodisk.