Månedslønnet lærervikar (GENOPSLAG)

Jens Jessen-Skolen


Jobnr: 5879
Institution: Jens Jessen-Skolen
Ansættelsestidspunkt: 21. august 2023 til 16. januar 2024
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: Fuldt timetal (svarende til en beskæftigelsesgrad på 100%)
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene dansk, engelsk, billedkunst i overbygningen ved Jens Jessen-Skolen. Stillingen er tidsbegrænset til den 16.01.2024, da der er tale om et vikariat. 

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Marit Beckmann, Jens Jessen-Skolen, tlf. 0461-37171 eller pr. mail til: Marit.Beckmann@skoleforeningen.org

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 05. juni 2023 12:00
Offentliggjort: 19. maj 2023