Månedslønnet lærervikar

Lyksborg Danske Skole


Jobnr: 5561
Institution: Lyksborg Danske Skole
Ansættelsestidspunkt: 08. maj 2023 til 14. juli 2023
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 27 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene engelsk, matematik samt bibliotek og it kundskaber ved Lyksborg Danske Skole. Stillingen er tidsbegrænset til den 14.07.2023, da der er tale om et vikariat. 

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Steven Bommarius, Lyksborg Danske Skole, tlf. 04631-4099100 eller pr. mail til: Steven.Bommarius@skoleforeningen.org

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 13. marts 2023 08:00
Offentliggjort: 27. februar 2023