Månedslønnet lærervikar

Læk Danske Skole


Jobnr: 5893
Institution: Læk Danske Skole
Ansættelsestidspunkt: 21. august 2023 til 22. december 2023
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 27 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger, pr. 21. august 2023 , en månedslønnet lærervikar ved Læk Danske Skole til bl.a. fagene tysk, matematik, religion, historie, idræt og valgfag  i overbygning.Stillingen er tidsbegrænset til den 22. december 2022, da der er tale om et vikariat

Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 8. juni 2023, kl. 8.00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Gitte Bønning Kristensen , Læk Danske Skole, tlf. 04662-2403.

Handicap er ikke en hindring. Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 08. juni 2023 08:00
Offentliggjort: 25. maj 2023