Månedslønnet lærervikar

Husum Danske Skole


Jobnr: 6320
Institution: Husum Danske Skole
Ansættelsestidspunkt: 30. oktober 2023 til 19. juli 2024
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 27 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar med fuldt timetal med bl.a. fagene tysk, samfundsfag, historie, geografi og religion ved Husum Danske Skole.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Jørgen Rasmussen, Husum Danske Skole, tlf. 04841-73610.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 29. september 2023 08:00
Offentliggjort: 15. september 2023