Månedslønnet lærervikar

Hiort Lorenzen-Skolen


Jobnr: 6322
Institution: Hiort Lorenzen Skolen
Ansættelsestidspunkt: 30. oktober 2023 til 19. juli 2024
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 27 timer (en beskæftigelsesgrad på 100%)
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene dansk, tysk, historie, specialundervisning og klasselærerfunktion ved Hiort Lorenzen-Skolen. Stillingen er tidsbegrænset til den 19.07.2024, da der er tale om et vikariat. 

 

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Tine Bruun Jørgensen, Hiort Lorenzen-Skolen, tlf. +49 4621-995730 eller pr. mail til: Tine.Bruun.Joergensen@skoleforeningen.org

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 29. september 2023 08:00
Offentliggjort: 15. september 2023