Månedslønnet lærervikar

Gustav Johannsen-Skolen


Jobnr: 5887
Institution: Gustav Johannsen-Skolen
Ansættelsestidspunkt: 21. august 2023 til 06. oktober 2023
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 22 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar ved Gustav Johannsen-Skolen med bl.a. fagene dansk og pige idræt i grundskolen pr. 21. august 2023. Stillingen er tidsbegrænset til den 6. oktober 2023, da det er tale om et vikariat . Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 7. juni 2023, kl. 8.00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Solveig Aggerholm på telefon 0049 461 587170.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 07. juni 2023 08:00
Offentliggjort: 24. maj 2023