Månedslønnet lærervikar

Gottorp-Skolen


Jobnr: 6317
Institution: Gottorp-Skolen
Ansættelsestidspunkt: 30. oktober 2023 til 20. juni 2024
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 24 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene religion, idræt, billekunst, musik, natur/ teknik og specialpædagogisk indsats i fagene musik og idræt ved Gottorp-Skolen med ugtl. 24 timer. Stillingen er tidsbegrænset til den 20.06.2024 da det er tale om et vikariat

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Morten Meng,  Gottorp-Skolen, tlf.04621 995700  eller pr. mail til: Morten.Meng@skoleforeningen.org

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 29. september 2023 08:00
Offentliggjort: 15. september 2023