Månedslønnet lærervikar

Duborg-Skolen


Jobnr: 6316
Institution: Duborg-Skolen
Ansættelsestidspunkt: 30. oktober 2023 til 19. juli 2024
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 20,5
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene matematik, geografi, fysik / kemi og støttelærer i hjemkundskab ved Duborg-Skolen med ugtl. 20,5 timer (som svarer til ca. 76 % af en fuldtid stilling). Stillingen er tidsbegrænset til den 19.07.2024.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Torben Hansen, Duborg-Skolen, tlf. 0461-144 390 eller pr. mail til: Torben.Hansen@skoleforeningen.org

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 29. september 2023 08:00
Offentliggjort: 15. september 2023