Månedslønnet lærervikar

Cornelius Hansen- Skolen


Jobnr: 5410
Institution: Cornelius Hansen-Skolen
Ansættelsestidspunkt: 23. februar 2023 til 14. juli 2023
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 27 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene historie, tysk, billedkunst, håndarbejde, kristendom og natur- og teknologi, ved Cornelius Hansen - Skolen  med 27 ugtl. timer. Stillingen er tidsbegrænset til den 14.07.2023, da der er tale om et vikariat. 

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleinspektør Pernille Hansen Brown , Cornelius Hansen-Skolen, tlf. 0461-41718.

Handicap er ikke en hindring. Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 03. februar 2023 12:17
Offentliggjort: 20. januar 2023