Lærer og pædagogisk konsulent for naturfagene

ved Center for Undervisningsmidler (CFU)


Jobnr: 5897
Institution: Centralforvaltningen
Ansættelsestidspunkt: 01. august 2023
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: Fuldt timetal med en reduktion på 7,86 ugentlige løntimer
Særlige bemærkninger:

Stillingen ønskes besat per 1. august 2023. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 12. juni 2023, kl. 08.00

Nærmere oplysninger:

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til leder af CFU, Dorte Larsen, (0) 461 5047 156, 01590 4023 147 eller Eberhard von Oettingen, områdechef på Skolekontoret (0) 461 5047 115

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer, mærket "Lærer og pædagogisk konsulent til naturfagene" sendes per mail til job@skoleforeningen.org.

Ansøgningsfrist: 12. juni 2023 08:00
Offentliggjort: 26. maj 2023
Andre:

Lærer og Pædagogisk konsulent til naturfagene

Center for Undervisningsmidler (CFU)

Er du lærer og brænder du for de naturvidenskabelige fag? Har du gode relationskompetencer og er du interesseret i en kombinationsstilling med en klar faglig profil?

Vil du være med til at sætte fokus på undervisningen i naturfag i Sydslesvig? Kan du lide at hjælpe dine kollegaer og være med til at finde på inspirerende undervisningsforløb? Måske interesserer du dig også for udviklingen af god undervisningspraksis?

Du får ansættelse ved en Fællesskole i Flensborg og bliver en del af konsulentteamet ved CFU og en del af det faglige netværk i CFU Danmark.  

Dine arbejdsområder omfatter bl.a.:

 • Undervisning hovedsageligt i de naturvidenskabelige fag på en fællesskole med 1.- 10. årgang
 • Faglig og pædagogisk vejledning og rådgivning i forhold til skoler og lærere
 • Vurdering af analoge og digitale læremidler, med henblik på indkøb eller inspiration af kollegaer
 • Deltagelse i det danske CFU-netværk for naturfagskonsulenter og andre relevante fora
 • Faglig, pædagogisk udvikling og evaluering
 • Medvirken til udvikling, implementering og facilitering af Skoleforeningens overordnede indsatsområder på skoleområdet
 • Planlægning og gennemførelse af kursusvirksomhed

Vi kan tilbyde dig

 • et spændende pædagogisk miljø i en skole og et ressourcecenter i udvikling
 • inspirerende projekter, som du får lov til at sætte dit præg på
 • udviklingsmuligheder og gode, inspirerende og hjælpsomme kollegaer

Vi forventer, at du

 • har en læreruddannelse og linjefag i fysik/ kemi og matematik
 • er vandt til at udarbejde skræddersyede forløb til elevgrupper med særlige behov
 • har en innovativ tilgang til fagene
 • er optaget af nye læringsformer og naturfagenes udvikling
 • er samarbejdsorienteret og evner at skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer såvel internt som i eksterne netværk og samarbejder
 • har lyst til at tage efter- videreuddannelse

Løn og ansættelsesforhold

Efter gældende overenskomst. Stillingen udløser en reduktion på 7,86 løntimer. Det forventes, at stillingen kombineres med undervisning på én af Skoleforeningens fællesskoler, således at det samlede timetal bliver på fuldtid.

Stillingen oprettes per 1.8.2023

Du kan få nærmere oplysninger ved at henvende dig til leder af CFU, Dorte Larsen, (0) 461 5047 156, 1590 4023 147 eller Eberhard von Oettingen, områdechef på Skolekontoret (0) 461 5047 115

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til job@skoleforeningen.org mærket ”Lærer og Pædagogisk konsulent til naturfag”. Ansøgningsfristen er d. 12. juni kl. 8.00. Samtaler finder sted i uge 25

Om Skoleforeningen
Yderligere informationer om Dansk Skoleforening for Sydslesvig kan findes på:    www.skoleforeningen.org