Dagtilbudsleder

ved Kappel Børnehave


Jobnr: 6062
Institution: Kappel Daginstitution
Ansættelsestidspunkt:
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: fuld timetal
Særlige bemærkninger:

Inddragende Dagtilbudsleder til Kappel Børnehave - en del af Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Er begejstringen ikke til at skjule hos dig, når emnet drejes over på børns trivsel og pædagogisk læring? Er du den visionære leder, der både befinder dig i sandkassen, i en af vores børnegrupper og på dit kontor? Og er du kendt for at modtage lige så meget sparring, som du giver? Så er det måske dig, vi drømmer om at få med på holdet.

Nærmere oplysninger:

Se hele stillingsopslaget her

Handicap er ikke en hindring. Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Konsulenthuset ballisager deltager i ansættelsesprocessen, så hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Seniorkonsulent Louise Basic Poulsen på lbp@ballisager.com

Hvis du har lyst til at besøge vores børnehave, er du meget velkommen til at kontakte Solveig Bendorff og lave en aftale. Det kan du gøre via tlf.: +49 (0)461 50 47 182 eller mail: solveig.bendorff@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 15. september 2023 00:00
Offentliggjort: 13. juli 2023