Netværkspædagog

i Nordfriesland


Jobnr: 4506
Institution: Frederiksstad-Drage Daginstitution
Ansættelsestidspunkt: 14. august 2023
Lønindplacering: Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid: 22-28 timer
Særlige bemærkninger:

Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 24. maj 2023, kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Bente Eilks fra Frederiksstad-Drage Daginstitution (tel.: 04881-467) eller pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup (tel.: 0461-5047189)

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 24. maj 2023 12:00
Offentliggjort: 26. april 2023
Andre:

Netværkspædagogvikar i Nordfriesland– et alsidigt job med masser af muligheder

Vil du være den flyvende og tryghedsskabende pædagog, der træder til, når behovet opstår – og som altid er garanteret fast antal timer? Vil du være med til at understøtte Skoleforeningens vigtige formål, hvor man giver børn og unge det bedste afsæt i et stærkt fællesskab? Så læs videre her. 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger dig som netværkspædagogvikar til Nordfriesland.

Du bliver fastansat ved Frederiksstad-Drage Daginstitution, som bliver dit basisdagtilbud. Børnehaven ligger midt i den lille nordfrisiske by Frederiksstad.

Følgende 4 dagtilbud vil du, som fast vikar, være medansvarlig for:

-          Bredsted Børnehave i Bredsted

-          Ejdersted Daginstitution, som har en afdeling i Tønning og en i Garding

-          Husum Børnehave, som ligger i Husum

-          Ørsted Børnehave som ligger i Ørsted

Din ansættelse kan ligge mellem 22 og 28 ugentlige timer. Vi afstemmer sammen med dig, hvilket ugentlige timeantal, du ønsker at ansættes med.

Du vil altid være garanteret timer i dit basisdagtilbud Frederiksstad-Drage Daginstitution, hvis ikke de andre huse i netværket har behov for vikarhjælp.

Merkørsel afregnes via gældende retningslinjer.

Er du frisk på at indgå i denne ny netværksmodel?

Du vil være med til at sikre stabilitet og kontinuitet i de enkelte dagtilbud.

At finde en vikar her og nu koster tid og kan opleves som pres for institutionerne – fordi det til tider kan være umuligt at finde en vikar, som kan træde til for kun en dag. Som netværkspædagogvikar kommer du derfor til at gøre en vigtig forskel for de dagtilbud, du bliver tilknyttet – både personale og børn kan opleve øget tryghed og stabilitet.   

Med dit nysgerrige sind, gør du en forskel  

Du vil få mulighed for at dyrke din nysgerrighed, lære en masse nyt og høste erfaring fra forskellige institutionskulturer. Vi tilbyder dig derfor en masse frihed, mulighed for læring på tværs samtidig med at du får en masse stabilitet som følge af det fastsatte timetal, du er ansat til.


Vi leder efter dig, der er udannet pædagog og meget gerne supplerer med erfaring inden for dagtilbudspraksis. Vi vægter, at du er nærværende, imødekommende og samvittighedsfuld. Du er nysgerrig og stolt af din faglighed, og du har lyst til at udforske den, ved at være tilknyttet flere forskellige institutioner.

Vi arbejder udviklingsorienteret med fødderne på jorden 

Vores kultur er lærende og nysgerrig med plads til godt humør og en positiv tilgang. Vi har en åbenhed og stræben efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning. Med det mener vi, at du aldrig står alene med en udfordring – der er altid kolleger, der står klar til at hjælpe dig –. For at sikre en god opstart for vores kommende netværkspædagogvikar i basisdagtilbuddet og inden for de øvrige netværksdagtilbud, vil vi sætte fokus på at du føler dig både tryg, værdsat og godt klædt på, til at varetage dine opgaver. Du vil derfor blive præsenteret for forskellige tiltag, som skal sikre, at du kommer godt i gang – og får gode oplevelser, som en del af hele netværket.

Vil du bringe dine kompetencer i spil hos os?

Ansættelsesudvalget består af konstitueret Dagtilbudsleder Bente Eilks fra Frederiksstad-Drage Daginstitution (tel.:04881-467) og pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup (tel.:0461-5047189), som du er velkommen til at kontakte ved spørgsmål.

Vi glæder os til at møde dig.