Månedslønnet Lærervikar

Vyk Danske Skole


Jobnr: 4817
Institution: Vyk Danske Skole
Ansættelsestidspunkt: 24. november 2022 til 14. juli 2023
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 14 ugtl. løntimer (en beskæftigelsesgrad på 52%)
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene dansk, historie, billedkunst, håndarbejde og biblioteket ved Vyk Danske Skole. Stillingen er tidsbegrænset til den 14.07.2023, da der er tale om et vikariat. 

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Inga Freytag, Vyk Danske Skole, pr. mail til: Inga.Freytag@skoleforeningen.org

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 02. november 2022 08:00
Offentliggjort: 19. oktober 2022
Andre: