Månedslønnet Lærervikar

Jens Jessen-Skolen


Jobnr: 4869
Institution: Jens Jessen-Skolen
Ansættelsestidspunkt: 09. januar 2023 til 14. juli 2023
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 2 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar der kan undervise 2 lektioner sløjd i 6.klasse ved Jens Jessen-Skolen. Du skal have gennemført sikkerheds – maskinkurset og brænde for at undervise. Stillingen er tidsbegrænset til den 14.07.2023, da der er tale om et vikariat. 

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Marit Beckmann, Jens Jessen-Skolen, tlf. 0461-37171 eller pr. mail til: Marit.Beckmann@skoleforeningen.org

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 28. november 2022 12:00
Offentliggjort: 15. november 2022
Andre:

Vil du være en del af en succesfuld skole med høj faglighed og et menneskesyn, hvor trivsel, ligeværd, dialog og forventninger til hinanden er nøgleord.

Jens Jessen - Skolen har ca. 270  glade elever som venter på en engagerede medarbejdere der i sin pædagogiske praksis stræber efter at  gøre en menneskelig og faglig forskel for det enkelte barn.