Månedslønnet lærervikar

Hans Helgesen-Skolen


Jobnr: 4936
Institution: Hans Helgesen-Skolen
Ansættelsestidspunkt: 17. februar 2023 til 17. marts 2023
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 23 løntimer (en beskæftigelsesgrad på 85%)
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en månedslønnet lærervikar til bl.a. fagene historie, tysk, idræt, sløjd og støttetimer til læringsgruppeelever ved Hans Helgesen-Skolen. Stillingen er tidsbegrænset til den 17.03.2023, da der er tale om et vikariat. 

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Markus Hausen, Hans Helgesen-Skolen, tlf. 04881-261 eller pr. mail til: Markus.Hausen@skoleforeningen.org

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 13. januar 2023 08:00
Offentliggjort: 08. december 2022
Andre: