Styrelsesmøde

Torsdag den 15.9. 2022 kl. 19.30
på Christian Paulsen-Skolen, Südergraben 36 i Flensborg.