Ringvejens Vuggestue

SIS-nummer

301

Leder

Jette Karin Rasmussen

Adresse

Ringstr. 2

Postnummer

24943

By

Flensburg

Telefon

4946150548600

Antal børn/elever

60

Antal ansatte

23

E-mail

ringvejens.vuggestue@skoleforeningen.org

Venligst accepter markedsførings-cookies i Cookie Indstillinger for at bruge Google Maps!

Cookie Indstillinger Luk
map

Ringvejens vuggestue er en nybygget daginstitution fra 18. august 2014 med et indeareal på 713 m2 og et udeareal på 3825 m2. Vuggestuen er normeret til 60 børn i alderen 0-3 år. Vuggestuen er beliggende i Flensborg, tæt på Tarup.

Åbningstid

kl. 7-15      (pris: 272 euro)*
kl. 7-15:30 (pris: 286,50 euro)*
kl. 7-16      (pris: 328 euro)*                                                                                                                                 *De 40 euro til mad er med i prisen

Ringvejens Vuggestue Infofolder: Se vores pjece til kommende forældre

 

Vi har fællesrundvisning for interesserede forældre hver onsdag kl. 13:00

Der bliver der også fortalt om dansk pædagogik og det danske sprog. Vi tilbyder Dansk kursus (både for begyndere og viderekomne) her på stedet 2 ganger om ugen. Efter rundvisningen er der mulighed for at komme på ventelisten, der er dejlig lang.:

Det er indskrivningsdatoen der gælder ved optagelse.

Indretningen: Vuggestuen har seks aldersblandede stuer med 10 børn i hver. I hver gruppe er der 1-2 pædagoger og 1-2 medhjælpere (3 voksne på hver stue).

Vi har 3 fløje som hver udgør et team med to stuer hertil brede gangarealer, egen indgangsdør samt garderobe. Vi har et dejligt fællesrum med plads til motorik og bevægelse. Vi lægger vægt på et åbent miljø med mulighed for fysisk udfoldelse og uforudsigelighed i indretning, der giver mulighed for at udforske verden uden for sin stue.

Vi har en dejlig legeplads med bl.a. en fuglegynge og busker og træer, der danner små naturlige områder, og gemmepladser. Der er også lavet små veje, hvor man kan cykle rundt. Og så er vi heldige, at have et fantastisk nærmiljø med mange legepladser, en andedam hvor vi kan fodre ænderne, Galloways, køer, får, skov og kirkegård, hvor vi kan samle kastanjer.

Se videoen

Rutinepædagogik, er også en del af vores hverdag:

  • Bidrager til at sætte fokus på det pædagogiske arbejde i hele hverdagslivet i vuggestuen.
  • Bidrager til, at børnene kan deltage i læreprocesser, hvor de selv er aktivt handlende, kan overskue opgaverne og oplever en umiddelbar mening med deres deltagelse
  • Giver gode rammer for inklusionsarbejde, fordi det er muligt at stille opgaver, som udfordrer og udvikler det enkelte barns potentialer
  • Understøtter og udvikler det pædagogiske personales faglige og didaktiske kompetencer og er et godt udgangspunkt for at udvikle en fælles pædagogisk kurs i vuggestuen.

Personale

Personalet i Ringvejens Vuggestue er ansat her, fordi de med engagement, faglighed og begejstring har lyst til hver dag at komme på arbejde og være med til at skabe en dagligdag med leg, sjov og ballade – og med plads til alvor, glæde og begejstring, omsorg, anerkendelse og trivsel for såvel børn som voksne.

Vuggestuen har i alt 23 fastansatte medarbejdere: 1 leder, 1 souschef, 1 sekretær 2x ugentlig,

8 pædagoger på fuld-/deltid, 12 pædagogmedhjælpere på fuld-/deltid, 1 køkkenassistent og Beyersdorf til rengøring. Herudover er der tilknyttet løse vikarer. Desuden har vi Rene som pedel mandag og fredag.

I køkkenet står Christel, som er uddannet køkkenassistent, og Kaja som medhjælper for opgaven. De laver maden fra bunden og nybagt brød, der dufter i hele huset.

Er du interesseret i at være en af de løse vikarer i vores vuggestue, er det vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig telefonisk inden for tidsrummer kl. 6.30-7.00!

Pædagogik

Vi arbejder med primærpædagogik, som hos os defineres ved en lille gruppe med 1 voksen og 3-4 børn på ca. samme alder. Dette gør vi løbende over ugen når vi har pædagogiske aktiviteter. Dette giver god tid og rum til det enkelte barn og aktiviteterne kan målrettes mod den enkelte gruppe. Resten af tiden er vi blandet i alder og dette giver også fordele da de små børn spejler sig i de ældre børn, og dermed lærer nye færdigheder. De ældste børn lærer at være omsorgsfulde og hjælpsomme over for de mindre børn.

Vi har valgt at arbejde med Lise Ahlmanns principper til selvhjulpenhed. Vi mener at tiden med det enkelte barn er en betydningsfuld ressource og derfor er det vigtigt at f.eks. bleskift, påklædning og frokosten ikke bliver reduceret til en praktisk nødvendighed, der skal overstås så hurtigt så muligt. Det er af stor betydning for børn at blive inddraget aktivt i vuggestuens aktiviteter, for at undgå at de bliver passive og snydes for praktisk læring, samspil og udvikling.