Pengegave til sangbøger

Pengegave til sangbøger

Skoleforeningen har fået en stor donation på mere end 10.000 euro fra Legatet Anders Karl Rasmussen og Hustrus Legat til indkøb af sangbøger. Alle skoler med 1.-6. klasse vil få et klassesæt af bogen ”Dansk Sang X-tra” og alle skoler med 7.-10. klasse vil få et klassesæt af den nye højskolesangbog, som udkommer i efteråret. Gaven er givet til os i anledning af 100-året for grænsen!

Lederen af Skoleforeningens rejsekontor, Sally Flindt-Hansen, som også samler trådene omkring »kontakten til Danmark« i Skoleforeningen ser frem til en masse glade sangtimer med bøgerne.
- Det er igen vores gode venner i »Grænseforeningen for Horsens og omegn« ,som står bag dette legat. Samme legat gav også for kort tid siden en donation til vores to lejrskoler i Vesterled og Rendbjerg, samt vores feriekoloni i Hjerpsted. Samme legat har også i år afsat et stort beløb til at støtte efterskoleelever fra Sydslesvig og projektet »UngGenforening«. Jeg er virkelig taknemmelig for, at der rundt omkring i Danmark er disse foreninger og ildsjæle, som har så stor en kærlighed og interesse for Sydslesvig, og som igen og igen sender pengegaver i vores retning, siger Sally Flindt Hansen

Se mere