Styrelse

Skoleforeningens Styrelsesmøde

Torsdag den 05.10.2023 kl. 18.30 på Trene-Skolen, Stapelholmer Weg 45, 24963 Tarp.

Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning

1. Præsentation af vinderprojektet

2. Udvalg med repræsentation fra Styrelsen – se bilag

3. Meddelelser og indkomne spørgsmål

Se mere