Skoleforeningens forår

Vi har i Skoleforeningen altid nok at se til. I de kommende måneder er der, bortset fra de mange rutinegøremål, to ting, som kræver en ekstra indsats, og det er to ting, som hænger sammen:

Per Gildberg

Vi har ved aktiv hjælp fra mange kræfter både i Danmark og i Tyskland, og specielt med hjælp fra SSW, fra i år på papiret fået en økonomisk ligestilling med den offentlige tyske skole. Skoleforeningen er repræsenteret i en arbejdsgruppe under ledelse af embedsmændene i undervisningsministeriet i Kiel, som skal finde frem til en for alle parter acceptabel definition af, hvad 100 procent er. Men som altid findes der detail-problemer som kan få skæbnesvangre følger for Skoleforeningen.

Det er Skoleforeningens klare holdning, at en ligestillig på 100 procent betyder ligebehandling med den tyske offentlige skole ned til mindste detalje, og det var så det! Vi regner med, at der i regeringkoalitionen og i landdagen i Kiel vil være en politisk vilje og gennemslagskraft til at markere en sådan definition. Vi er glade for SSWs klare holdning og de klare ord fra SSWs gruppeformand i landdagen Lars Harms i sagen. Og heraf følger den anden vigtige sag for de kommende måneder: Det er yderst vigtigt for Skoleforeningen (som for det øvrige mindretal) at styrke mindretallets politiske arm ved kommunalvalget i foråret.
 
For Skoleforeningens formand står det helt klart, at vi kun gennem en stærk politisk repræsentation kan overbevise andre om selvfølgeligheden i 100 procent-definitionen, og således opnår vore rettigheder. At spekulere i andre politiske muligheder og at argumentere for mangfoldigheden i det politiske landskab har gang på gang vist sig at være et blindt spor. Skoleforeningen er en del af pakken »det danske mindretal«, det har konsekvenser for enhver at have sit barn i en dansk mindretalsinstitution. Man styrker Skoleforeningen og mindretallet ved at gå til valg og vælge SSW! Vi trænger i Skoleforeningen til en skolelov, som stadfæster 100 procent ligestilling med en 100 procent-definition som er ordet værdig.
 
Når det er klaret, kan vi frigøre kræfter til at tænke skoleudvikling i forhold til den udvikling, vi ser på arbejds- og studiemarkedet. Vi burde helst være på forkant med udviklingen, for også vi har store ambitioner for vor skole: Vi vil være blandt de bedste, vi vil, at der tages individuelle hensyn, og at vore børn forlader vor skole med den kompetence, som er nødvendig for at hævde sig i fredelig konkurrence med alle andre. Og dertil kræves beregnelige, sikre økonomiske rammebetingelser.

Per Gildberg