Enstemmig/flerstemmig

Mindretallet er en broget blanding. Vi har ingen strømlinet organisationsstruktur med én chef eller formand og heller ikke et altomfattende generalsekretariat. Vi har derimod en række spil levende foreninger og organisationer, fulde af selvtillid og engagement.

Per Gildberg

For udenforstående kan det føles noget forvirrende at skulle forholde sig til flere og ikke til en repræsentant for det danske mindretal. Det er noget nemmere, når koret er enstemmigt i modsætning til flerstemmigt. Alligevel mener jeg helt klart, at det for det danske mindretal er en stor berigelse, at medlemmerne engagerer sig i diskussioner og kommer med mange seriøse og vel gennemtænkte meninger, som alle har det ene til fælles : alle vil det bedste for fællesskabet, og det argumenterer man så for!  

I Samrådet har vi diskuteret informationsindsatsen rettet mod den rigsdanske offentlighed. Her har vi et fælles mål: Vi vil alle gøre en indsats for at højne informationsniveauet om Sydslesvig i Danmark! Vi vil vise, at vi, på trods af en grænsedragning, som førte til, at vi bor udenfor rigsgrænsen, er en del af den danske kulturkreds og så sandelig føler fællesskabet med Danmark og danskerne. Det er vores selvforståelse og det er det, vi på en betydelig bedre måde skal informere både gamle, unge og alle nydanskere om. Og så er det ikke svært at komme frem til en fælles forståelse.  

Parallellen til det ene politiske parti, vi har, er tydelig. I modsætning til andre politiske partier samles alle politiske strømninger i mindretallet i SSW, det være sig mennesker i midten af det politiske spektrum, lidt til venstre eller til højre for midten. Vi samles om et fællesskab, om mindretallets ret til at leve som en dansk folkegruppe i flertalssamfundet i Slesvig-Holsten. Vi kræver, uden at genere nogen og uden at tabe kontakten til ligestillingsprincippet, en ret til vores kultur, til vores skole, vores kirke og vores sprog. Sammen med vore frisiske venner gør vi for begge folkegrupper krav på en selvbestemt og for os naturlig tilværelse, uden nogen form for chikane fra myndighedernes side. Derfor er det så vigtigt at vi alle, og alle fra flertalssamfundet som sympatiserer med os, går til valg og sætter kryds ved SSW den 26.maj.

Specielt for Skoleforeningen gælder: Har man sit barn i en af vores vuggestuer, børnehaver eller skoler, er man for barnets skyld moralsk forpligtet til at stemme på SSW! Vi er i Skoleforeningen dybt afhængige af den indsats, vore politikere gør i kommuner, kredse eller i landdagen. Det gør en kæmpe forskel for os i Skoleforeningen, om vi gennem SSW er politisk repræsenterede eller ej.  

Og her er ingen dissonans blandt mindretallets foreninger. Her er den klare linie og overbevisning, nogle efterlyser: Vi stemmer alle SSW på valgdagen næste søndag, hvad ellers!
Godt valg til os alle!

Per Gildberg