Askfelt - en misforståelse?

Hen imod 8000 børn og unge har taget fat på et nyt år i Skoleforeningens institutioner. I ledelsen er vi glade og også lidt stolte over den konstante tilgang til vores institutioner. Den er vel også et tegn på en accept af de samme.

Per Gildberg

Vi gør, specielt overfor forældre til nye børn i alle vore institutioner, på forhånd meget ud af at forklare, at vi er det danske mindretals institutioner. Vælger man os, vælger man medlemskab i mindretallet for barnet og for familien. Anderledes kan det ikke være. Vore institutioner er ikke et alternativt tilbud for flertallets medlemmer. De er obligatoriske institutioner for mindretallet! Kun hvis vi selv føler og lever det, vil flertalsbefolkningen, og med den politikere i kommuner og landdag, fatte sammenhængen. Så vil vi måske i fremtiden undgå pinligheder som i Askfelt, hvor vore børnehavepladser uden den forståelse blev modregnet pladser i flertallets børnehave.

Med god hjælp fra SSW, Det danske Generalkonsulat i Flensborg, af regeringens mindretalsrådgiver Renate Schnack og andre blev »misforståelsen« i Askfelt opklaret. Men de samtaler, vi førte, viste tydeligt, at der er et godt stykke vej frem til forståelsen for, at Skoleforeningens institutioner er overlevelsesvigtige og obligatoriske for et mindretal, som er en naturlig og med flertallet ligestillet del af det Slesvig-Holstenske samfund!

På basis af denne forståelse er det så, vi ønsker alle vore nye medlemmer velkommen hos os, velkommen til Dansk Skoleforening for Sydslesvig og velkommen til det danske mindretal.

Vi glæder os over den tillid I viser os i og med at I »giver« os det dyrebareste I har, nemlig Jeres barn. Vi føler i Skoleforeningen et ansvar for alle børn i vore institutioner. Vi føler en forpligtigelse til, sammen med forældrene, at give barnet en så tryg, kærlig og pædagogisk god opvækst som mulig. Men vi forventer på samme tid et aktivt engagement og en vilje til samarbejde fra barnets familie.

Den politiske ledelse i Skoleforeningen er forældrevalgt. Kun gennem aktiv deltagelse af alle forældre kan forældredemokratiet beholde sine vigtige status, noget som for alle forældre burde være interesseret i! Nok en gang: »Nye« og »gamle« ønskes velkommen til et nyt arbejdsår i Skoleforeningen og i alle dele af mindretallet.

Per Gildberg