Året der gik

Udo Jessen

Kære alle

Så er vi nået frem til sidste weekend inden jul. Juleferien begynder på mandag og så er det endelig jul. Juletræ, julelys, julemad, julestemning, besøg af de nærmeste, familiekomsammen, julegudstjenester og sikkert også julegaver, og forhåbentlig ro og fred, kommer til at fylde de næste dage for de fleste af os. Så rinder året ud, og det nye år starter.

Men sådan er det desværre ikke overalt. Der ligger børn på sygehuse rundt omkring i Sydslesvig og Syddanmark hen over julen. Hvor dejligt, at der findes initiativet »Juleglimt«, som sørger for, at alle disse børn får en lille julegave, som skaber lidt glæde i de mørke timer. En stor tak skal lyde de mange, som har støttet initiativet.

Skoleforeningen har ca. 1600 ansatte, og hver enkelt af dem er dagligt med til at skabe det sydslesvigske sprog- og kulturunivers, som vores børn og unge bevæger sig i. Det er vi meget bevidste om i styrelsen og værdsætter derfor også hver eneste medarbejders virke højt. Jeg ønsker jer alle en rigtig god jul.

På det sidste fællesrådsmøde, som var nr. fire i indeværende år, kunne vi fornemme og også lytte til, at rigtig mange engagerede forældrevalgte følte sig mørbanket efter dette meget turbulente år i Skoleforeningen. Det er jeg ked af at høre, men jeg kan også godt forstå det. Det gode er, at efter et langt forløb med mistillid og ønsket om en uvildig undersøgelse har vi nu med godkendelsen af den uvildige rapport et diskussionsgrundlag til forårets konkrete debat omkring besparelsesforslag. Vi skal træffe nogle beslutninger, som sikrer Skoleforeningens fremtid og drift.

Ansvar er ikke altid nemt at bære, og de beslutninger, der vil blive truffet, vil næppe give anledning til skulderklap i Sydslesvig, men ikke desto mindre skal der træffes beslutninger, og jeg takker derfor alle folkevalgt forælder, der sidder i samarbejdsråd og fællesråd og er med til at udvikle skolen, daginstitutionen og skoleforeningen som helhed.

At vi i denne uge har fået mulighed for at møde Sydslesvigudvalget en yderligere gang for at informere om Skoleforeningen som helhed, vores økonomiske situation, konsulentrapporten, foreningens ageren med to landes lovgivninger, vores definition af »små enheder« og meget mere, er vi meget glade for. Jeg vil gerne sige tak for det gode samarbejde og for den tillid, som vi oplever.

Jeg kan ikke sidde her og lade året køre passé uden at nævne besøget af Hendes Majestæt Dronningen. Besøget gjaldt hele mindretallet, og Skoleforeningen fik besøg på Duborg-Skolen, Risum Schölj og fik derudover lov til at arrangere den store festaften på mindretallets vegne på A.P. Møller Skolen. Det var helt enestående, og det var helt fantastisk at se så mange sydslesvigere, så mange af vores børn, fylde gader og steder som Hendes Majestæt besøgte. Sydslesvig viste tydeligt, at danskheden er sprællevende hernede syd for grænsen, og at vi dermed gør Danmark lidt større. Jeg glæder mig allerede til dronningens nytårstale og er spændt på med hvilke ord, hun vil kommentere dette besøg.

Jeg siger tak til direktionen, med Direktøren i spidsen, for et tillidsfuldt samarbejde båret af stor gensidig respekt. Den uvildige rapport har, ligesom vores eget revisionsfirma og Sydslesvigudvalget, endnu en gang slået fast, at Skoleforeningen har en kompetent og professionel direktion, som står for en god økonomistyring og en generel godt struktureret forening. Det er vi i Styrelsen glade for, da det bekræfter vores egen opfattelse af direktionen og Skoleforeningens forvaltnings seriøsitet.

Styrelsesmøder varer ofte længe, og det hænger sammen med, at der ofte er lange dagsordener, og at tingene skal drøftes ordentligt, alvorligt og med den nødvendige respekt. Gode drøftelser, ingen tomsnak, god stemning og respekt over for andres holdninger er et kendetegn for denne Styrelse, og jeg siger stor tak for arbejdet, det store engagement og de mange møder, som mine folkevalgte kollegaer påtager sig.

En rigtig god jul og et godt nytår til alle de nævnte og unævnte, de med os samarbejdende foreninger og organisationer syd og nord for grænsen. Vi ses i 2020.