Tre børnebøger om Sydslesvig

Bøgerne bidrager med vigtige fortællinger om det danske mindretal.

Dkflagustav -10204

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har i samarbejde med Dansk Skoleforening for Sydslesvig udgiver tre børnebøger. Der er tale om tre illustrerede børnebøger, der fortæller dele af Sydslesvigs historie til børn i alderen 4 - 14 år. Bøgerne er blevet til i forbindelse med et forfatterkursus på Jaruplund Højskole, der var arrangeret af Dansk Forfatterforening i samarbejde med det danske mindretals foreninger.

Bøgerne bidrager hver for sig og samlet med vigtige fortællinger om Sydslesvig og det danske mindretal. Der er ikke tidligere udgivet noget tilsvarende, og bøgerne opfylder dermed et stort behov – både i Danmark og Sydslesvig. Bøgerne vil især blive brugt i forbindelse med arrangementer i Danmark og Sydslesvig, hvor børnebibliotekarer fra Dansk Centralbibliotek læser op og bagefter taler med børnene om indholdet af bøgerne.

To af bøgerne henvender sig mest til børn mellem 4 og 8 år, mens den tredje bog retter sig mod børn mellem 10 og 14 år. Bøgerne er skrevet på en måde, så både sydslesvigske og danske børn vil have udbytte af at læse dem eller få dem læst op. I tilknytning til bøgerne udarbejdes et pædagogisk supplement med pædagog- og lærervejledning samt spørgsmål, der kan bruges i dialog med børnene. Derfor vil bøgerne blive uddelt gratis som klassesæt til udvalgte børnehaver og skoler i Sydslesvig og i Danmark. Desuden tilbydes CfU nord og syd for landegrænsen gratis klassesæt til børnehaver og skoler, og skolebibliotekarerne inddrages i formidlingen af bøgerne. Bøgerne vil have en naturlig anvendelse i danskundervisningen i skoler både i Danmark og i Sydslesvig, og via CfU bliver de spredt til skolerne.

Bøgerne skal udgives i løbet af 2017, idet udkastet til manuskripterne og tegningerne ligger klart. I løbet af 2018 gøres en stor indsats for at promovere de tre bøger i Sydslesvig og i Danmark. Alle tre bøger trykkes i 1.300 eksemplarer.

Den første bog er skrevet af Carsten Flink og illustreret af Ursula Seeberg. Bogen - »Kian og kongerne« - er en fabulerende fortælling om kyllingen Kian, der lever i en verden, hvor løven er konge på jorden, mens ørnen er konge i luften. Kian vokser op til at blive hanekylling, og han har sine problemer med både at gale og flyve. Men efterhånden lykkes det ham at lære det samtidig med, at han forliger de to konger, så der bliver skabt fred i verden. Ud over bogens universelle budskaber om forsoning og fred er Kian et symbol på det danske mindretal, der bringer den danske løve og den tyske ørn sammen.

Den anden bog – »Betyder det overhovedet noget?« – er skrevet og illustreret af Tove Krebs Lange. Det er en tydelig sydslesvigsk historie, der henvender sig til lidt ældre børn end de to øvrige bøger. Fortællingen tager afsæt i den 11-årige Lilli, der har en tysk mor og en dansk far. Gennem Lilli fortælles den sydslesvigske historie, og forhold som sprog, opdragelse, venskaber og fremtid er centrale omdrejningspunkter i bogen.

Den tredje bog er skrevet af Inge Duelund Nielsen og illustreret af Birde Poulsen. Det er en fortælling om flugt og flygtninge set med et barns øjne. Historien drejer sig om dukken Silja, der under flugten bliver borte fra sin pige, men bliver fundet af en anden pige og ven med denne piges dukke. Det er en meget vedkommende historie, der via Istedløvens omskiftelige tilværelse knyttes til den sydslesvigske historie.