Formand og næstformand blev genvalgt

Nyvalgte fællesrådsmedlemmer mødtes i Husum.

Fællesra ̊dsmøde -788712613

Udo Jessen og Birgit Jürgensen-Schumacher fortsætter som formand og næstformand i Dansk Skoleforening for Sydslesvig i de kommende tre år. Formanden fik 64 og næstformanden 61 ud af 67 stemmer på fællesrådsmødet i Husum i sidste uge.

I formandens beretning kom Udo Jessen blandt andet ind på Skoleforeningens økonomiske situation:

- Økonomien i Skoleforeningen er presset, og i øjeblikket er der gang i en gennemgribende analyse af vores samlede udgifter i foreningen, og vi vil derefter arbejde på holdbare og acceptable løsninger.

Vi må i fællesskab finde ud af, hvordan vi kan skabe udvikling i de kommende år. Kunsten for styrelsen, direktionen og fællesrådet vil derfor de nærmeste år bestå i at skabe udvikling fremfor afvikling og eventuelt skabe kraftcentre uden centralisering som mål i sig selv. Derfor ønsker vi en mere reelt ligestilling med de overenskomster, som lærere og gymnasielærere i Danmark har. Jeg taler absolut ikke om løn, jeg taler udelukkende om arbejdsgiverens indflydelse på, hvor mange timer der skal bruges til undervisning, til andre opgaver eller til at rette opgaver. Sådan er overenskomststandarden i Danmark i dag, og den ønsker vi at følge, sagde Udo Jessen.

God udvikling

Danmarks nye Generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, var gæst på fællesrådsmødet. For ham er Skoleforeningen i en positiv udvikling.

- Det er en udvikling, som vil sætte sine spor langt ud i fremtiden, sagde han

Generalkonsulen sporer en ny nysgerrighed for Tyskland i Danmark.

- Og som den store grundlæggende forening I er, er det kun naturligt, hvis I tager fat i udviklinger, der sker i Danmark. I kan være formidler mellem de to lande, både i det store og i det små og hjælpe Danmark med at involvere sig i Tyskland. Der har I nogle kompetencer og deraf følger helt automatisk en større interesse for jer i det danske mindretal, sagde han.