Når teori bliver til praksis

Emneuge i Frederiksstad med fire pædagogiske indsatsområder.

Dkflafrederiksstad -47408912

Spil og leg har i de seneste måneder været det overordnede emne i Frederiksstad Daginstitution. Inden for dette emne arbejder institutionen med fire indsatsområder: Akionslæring, impulskontrol, mobberi og samspillet mellem børn og voksne.

- Det er emnet spil og leg rigtig godt til, fortæller daginstitutionsleder Morlyn Albert.

Impulskontrol

- I førskolen har børnene for eksempel fremstillet et brætspil. Det har nogle klare regler. Når børnene spiller det, øver de for eksempel deres impulskontrol. De lærer at holde tilbage og vente på, at det bliver deres tur. Samtidig styrker det arbejdshukommelsen, for børnene skal jo huske de regler, der er blevet aftalt. Spil skaber også en kognitiv fleksibilitet, for eksempel når man ændrer på spillets regler. Det er der en del børn, der har det rigtig svært med, men det er jo livet, så det er vigtigt, at børn bliver mere fleksible og øver sig i, at spilleregler kan forandres, siger Morlyn Albert.

I Vuggestuen, og hos de tre til seksårige, arbejdes der med emnet mobberi gennem spil og leg. Daginstitutionen har lånt såkaldte »fri for mobberi« kufferter, som indeholder mange forskellige spil og øvelser. Det er lege, hvor man kommer hinanden ved ud fra det syn, at dem der rører hinanden ikke mobber hinanden, da de har et tæt emotionelt forhold. Især i vuggestuen arbejdes der også med dialogisk læsning, og der snakkes om følelser: Hvordan føles det for eksempel, når et barn ikke er med i gruppen, eller når et andet barn har taget ens bamse.

Aktivere forældrene

Under hele forløbet har det været vigtigt for daginstitutionen at få forældrene aktiveret. For eksempel har forældrene syet »små huler« til børnenes bamsevenner – alle børn har som led i »fri for mobberi«-emnet fået udleveret en bamseven til at trøste, give sikkerhed og være en god ven.

Mens de første to indsatsområder mere har fokus på børnene, fokuserer de andre to områder både på børnene og den pædagogiske praksis.

- Når vi vil øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne, handler det om at give barnet nogle gode oplevelser. De handler om det gyldne øjeblik. Vi arbejder med at gøre de voksne mere lydhøre over for børns behov samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser, siger Morlyn Albert.

Aktionslæring handler om, at pædagogerne reflekterer over deres arbejde ved at se på, hvilke rutiner der er i institutionen. Medarbejderne lærer ved at igangsætte aktioner, det vil sige handlinger, som er relateret til deres daglige arbejde rettet mod børnene. Dette betyder, at deltagerne i et aktionslæringsforløb er optaget af at undersøge deres praksis for at forandre eller skabe bevægelse og udvikling i den.

Teorien ind under huden

- For os er det vigtigt, at vi ved hjælp af et stort projekt, der kører over flere måneder, får teorien ind under huden og får den overført til vores praktiske arbejde, for det giver tilfredshed hos de pædagogiske medarbejdere, siger Morlyn Albert.

- Vi vælger bevidst kun tre store emner årligt, som gælder for hele huset, så vi har fordybelsestid og kan sparre optimalt med hinanden på tværs af grupperne og samarbejde på tværs så vidt som det er muligt.

- Vores vision er, at vigtige forskningsresultater, på eksempelvis trivselsområdet, bliver omsat i vores daglige praksis, da det er i den sammenhæng, at det kommer børnene til gode., siger hun.