Jule fik Jens Jessen prisen

Udmærkelsen for en god kammerat gik til elev på Gustav Johannsen-Skolen.

Dkflajensjessen -45398614

Grænseforeningen i Sønderborg har siden  siden 1965 hvert år uddelt Jens Jessen prisen til en sydslesvigsk elev, som har udmærket sig, især som en god kammerat.

I år gik prisen til Jule Hansen, som går i 9. kl på Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg.

- Der er altid visse elever, som alle lynhurtigt kender navnene på, ofte fordi de på en eller anden måde skiller sig ud. Hvert år, når der starter en ny årgang, er det altid spændende at »spotte« de elever, og Jule, - du var en af dem, jeg meget hurtigt fik sat navn på, pga. din adfærd, sagde skoleleder Ole Uth under prisoverrækkelsen.

- Ikke fordi du er den der løber og råber og laver larm på gangene, eller på anden måde har gjort dig uheldigt bemærket, men fordi du altid er smilende, udviser en rolig adfærd, og ikke mindst har jeg lagt mærke til, at du er særdeles god til at bruge det danske sprog, sagde han.

Flere bud

- Der var flere bud på, hvem der skulle have prisen i år, men da klasselæreren fra F9B, Sönke Wisnewski, bød ind med sit forslag, nemlig Jule,  og begrundede det, stoppede diskussionen, - og ja den samlede lærerstab og ledelse bakkede om det, sagde Ole Uth, som derefter læste et brev op fra Jules klasselærer, som på grund af sygdom ikke kunne være med til prisoverrækkelsen:

Påfaldende er, at Jules sociale indstilling går hånd i hånd med, at hun er ærgerrig for at opnå gode resultater. Hun stræber ikke efter det perfekte, men tæt på. Hun klarer at hjælpe andre uden at miste blikket for egne mål. Jule vil gerne tage ansvar og deltager aktivt i processer omkring, hvordan klassen fungerer. Hun taler ikke lærerne efter munden, men har en egen mening. Denne forstår hun at formidle på en venlig og dog bestemt måde.  Jule er dygtig til ufatteligt mange ting, men har ikke brug for at prale med det. Jule kommer tæt på det, man kan kalde den perfekte elev, hvis en sådan findes, skrev Sönke Wisnewski.

Statsfjender

Christian Kronika fra Grænseforeningen i Sønderborg kom i sin tale ind på, at både Jens Jessen og Gustav Johannsen begge havde siddet i fængsel for deres overbevisning og danske sindelag. Prisens navngiver og hans forgænger, som chefredaktør for Flensborg Avis, Gustav Johannsen har begge været en slags statsfjender.

Han roste Jule især for hendes bevidsthed om den sproglige dimension  at være ung i mindretallet og henvendt til hendes kammerater fra 9. årgang, som var med til prisoverrækkelsen sagde han: Brug det danske sprog, dette er vigtigt for jer.

Ved siden af et diplom fik Jule Hansen et legat på 250 euro.