Inklusion er en måde at tænke på

Skoleforeningen får retningslinjer for inklusion

DOP 4 Plakat - Inklusion

Skoleforeningens styrelse har besluttet en inklusionspolitik for dagtilbuddene og skoleområdet. De stemte for et udkast, som forvaltningen har udarbejdet igennem de seneste måneder.

- En inklusionspolitik er der brug for, fordi inklusion er noget, som hver eneste medarbejder, uanset opgave skal forholde sig til, sagde afdelingsleder Olaf Runz, da han præsenterede udkastet for styrelsen.

- Skoleforeningen bliver nødt til at være åben overfor forskellige behov. Vi er for tiden i gang med at lave aftaler med landsregeringen, som skal munde ud i kooperationsaftaler med blandt andet de forskellige »Landesförderzentren«, sagde han.

Skabe fællesskaber

Skoleforeningens inklusionspolitik formulerer, at Inklusion er en måde at tænke og handle på, der sikrer, at alle mennesker oplever sig selv som aktive deltagere i et fællesskab. I Skoleforeningen handler inklusion om at skabe fællesskaber, der ikke kun giver plads til forskellighed, men aktivt skaber trivsel, læring og udvikling for alle børn i Skoleforeningens dagtilbud og skoler.

Inklusion er en fælles opgave for alle medarbejdere i institutionen, forældrene og forvaltningen. Forudsætningen for en vellykket inklusion er, at alle medarbejdere i institutionen arbejder inkluderende og ser sig selv som en del af et professionelt aktørnetværk, hvor forskelligheden opfattes som almen norm. Institutionens leder er ansvarlig for at fremme og iværksætte tiltag, der støtter inkluderende fællesskaber og forældrene er en afgørende ressource i forhold til barnets trivsel, udvikling og læring og indgår i en åben dialog omkring barnets/eleven

Inklusion har også en særlig mindretalspolitisk dimension. Skoleforeningen løser en offentlig opgave for landet Slesvig-Holsten, der er forpligtet til at sikre alle mindretallets børn og unge en dansk skolegang. 

Opleve sig selv

Skoleforeningen vil derfor skabe inkluderende læringsfællesskaber, der i videst muligt omfang tager hensyn til børns mange forskellige egenskaber og behov. Det er Skoleforeningens udtalte mål at udvikle børnenes bevidsthed om, at de er en del af det danske fællesskab. En inkluderende tilgang er forudsætningen for, at alle børn og unge kan opleve sig som en værdifuld del af mindretallet.