Et kig på pædagogernes rutiner

Aktionslæring giver pædagogerne mulighed for at reflektere over det daglige arbejde i institutionerne.

Dkflapædpæd -19685842

Pædagogerne i Skoleforeningens dagtilbud arbejdede på den anden pædagogiske dag med aktionslæring, som er en metode, der skal støtte den pædagogiske udvikling i forhold til børnenes hverdagsliv samt udvikle medarbejdernes faglighed. Det var foredragsholder og forfatter Suzanne Krogh og chefkonsulent og forsker i Didaktik og læringsrum Søren Smidt, som ledede arrangementet. Pædagogerne fik blandt andet præsenteret en model, som de kan arbejde med, hvis de for eksempel vil forbedre modtagelsespolitikken i deres institution.

- Det handler om, at vi hele tiden skal udvikle vores pædagogiske praksis. Og her er det en vigtig brik, at vi giver pædagogerne nogle værktøjer i hænderne, så de bliver endnu bedre til at løse de daglige pædagogiske udfordringer, siger Skoleforeningens dagtilbudschef Petra von Oettingen.

Blive klogere på det daglige

- Aktionslæring handler om, at pædagogerne kigger på deres rutiner. Hvordan de agerer i legesituationer, ved tandbørstning eller i gaderoben. Her er aktionslæring med til at gøre pædagogerne klogere på det, de gør til dagligt, og på hvordan de ved hjælp af planlægning kan ændre noget og gøre det bedre. Pædagogerne taler om de ting, de ellers tager for givet. Derved får de en større indsigt i deres rutiner, siger hun.

For Søren Smidt var det vigtigt, at institutionerne vedtager nogle principper og metoder i den pædagogiske hverdag. Derved sikrer man en god og inkluderende pædagogisk praksis.

- Det, vi skal undgå, er at have fine mål på papiret, som vi så har svært ved at leve op til i dagligdagen. Derfor skal vi bruge værktøjer og arbejdsmetoder som for eksempel aktionslæringen, sagde han, og Suzanne Krogh supplerede:

Reflektion og udvikling

- Det er et værktøj til at skabe refleksion og udvikling. Vi bruger det til at se på os selv som pædagoger, på den pædagogiske hverdag, og hvad den gør med børnene og deres identitetsudvikling, sagde hun og anbefalede de tilstedeværende pædagoger at gå på opdagelse i deres institution.

- Det handler om at træde ud af hverdagen og se på, hvad det er for en legepædagogik, gaderobepædagogik eller modtagelsespædagogik, der er i institutionen, sagde hun.

For det styrker udviklingen, hvis man går i dybden og sætter fokus, var de to foredragsholdere enige om.

- Det, vi vil hen til, er en klar pædagogisk retning, som alle i institutionen er fælles om. Det er også noget, forældrene efterlyser. Det er ikke kun godt for børnene, men skaber også et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, fordi de er klar over, hvilken pædagogiske retning de i fællesskab går, sagde Søren Smidt.