En læsefestival for hele Sydslesvig

Til foråret arrangeres der to uger med læseglæde.

Dkflaefterskole -02107832

I 2017 arrangerer Skoleforeningen sammen med foreningerne i Sydslesvig en læsefestival. Den finder sted fra den 6. til den 18. marts, og formålet er at skabe og formidle læseglæde og læselyst i Sydslesvig. Læsefestivalen omfatter læsning på alle led og kanter - lige fra læsning i vuggestuer og, skoler til læseklubber for voksne. Der vil både være forfatterbesøg, udstillinger, workshops og et væld af andre aktiviteter. 

- Der er også plads til, at man selv kan komme på banen med et læseinitiativ i løbet af festival-perioden, hvis man ligger inde med gode idéer. Måske har man lyst til at melde sig som oplæser for en gruppe børn eller arrangere et hyggelæsehjørne et sted«, fortæller læsekonsulent Katrin Lass fra Skoleforeningen, som er medarrangør af festivalen. Festivalen skal kort og godt medvirke til at skabe gode læsevaner og læsefællesskaber bredt i Sydslesvig og på tværs af grænsen. Og så skal festivalen også være med til at skabe bedre læsere og styrke sproget.

Læsefestivalen giver mulighed for at præsentere en større gruppe af kendte danske forfattere i Sydslesvig med det formål at styrke bevidstheden i Sydslesvig om nutidig dansk litterær kunst. Samtidigt udbredes kendskabet om vores særlige sydslesvigske virkelighed blandt navngivne danske forfattere i Danmark. Det personlige møde betyder meget, når læsevaner og læselyst skal udvikles.

- Vi tror på, at mødet med kendte forfattere som Jesper Wung-Sung, Mette Finderup, Kenneth Bøgh Andersen m.fl. vil »booste« læselysten og dansk litteratur i Sydslesvig, siger Katrin Lass. Også de voksne får mulighed for at møde en kendt forfatter, når Morten Hesseldahl, som en del af læsefestivalen, gæster Centralbiblioteket i Flensborg

Læsning på mange måder

- Vi vil præsentere en palet af læseaktiviteter i løbet af de to uger, der indeholder tilbud for børnene i vuggestuen til bibliotekets ældste læsere. Vi har udarbejdet en hjemmeside, www.læsefestival.de, hvor vi både har et idékatalog over læseaktiviteter og læseevents samt samlet alle de faste arrangementer. Zejt-ung byder fx ind med besøg på Flensborg Avis og læselounge i blandt andet Slesvig. Nordisk Informationskontor deltager med sprogpilot-workshop, og SDU arrangerer et foredrag om læsevaner blandt unge. Andre mulige idder er et krimiløb på skolen, byg en sjov læsestol, eller hvad med en hurtig »Book-date«, for blot at nævne nogle af ideerne, siger Katrin Lass

Det hele munder ud i et stort afslutningsarrangement for hele familien på A.P. Møller Skolen i Slesvig lørdag den 18. marts fra kl 14. Her vil der blandt andet være optræden med bandet »Dissing og Las«, som laver en lækker musikalsk fortolkning af børnebøger samt mange andre »smagsprøver« fra festivalen. Du kan løbende holde dig orienteret om programmet på læsefestival.de.