En helt særlig lejrskoleoplevelse

Flere hundrede elever var afsted i Danmark i et projekt støttet af A. P. Møller Fonden.

Dkflakjern -22746161

Godt og vel 400 elever fra syv danske skoler i Sydslesvig var i starten af september på lejrskole i Skjern. Det er et enestående projekt, som Uffe-Skolen i Tønning, Bredsted Danske Skole, Hans Helgesen-Skolen i Frederikstad, Husum Danske Skole, Vestermølle Danske Skole, Kaj Munk-Skolen i Kappel og Sørup Danske Skole har deltaget i. Under overskriften Vestjylland – natur, kultur og fodbold blev det til fire spændende dage med masser af aktiviteter og oplevelser fra morgen til aften. Eleverne fik mulighed for at besøge seværdigheder og lokale skoler, være aktive i naturen, spille en masse fodbold og ikke mindst knytte nye venskaber med jævnaldrende danske unge.

Fodboldturnering

- Ideen med projektet er at arrangere og gennemføre kulturudveksling mellem unge i Sydslesvig og danske unge for derigennem at udbrede kendskabet til begrebet »danskhed« blandt unge tilhørende det danske mindretal i Sydslesvig.

Det er skolelederen på Uffe-Skolen i Tønning, Horst Werner Knüppel, som sammen med SG skolefodbold i Ringkøbing-Skjern Kommune har startet projektet op. Projektet er så omfattende, at A. P. Møller Fonden har støttet det med 1 million kroner for årene 2016 til 2018 og Ringkøbing-Skjern Kommune med 300.000 kroner. Projektet fandt sted for første gang i 2015, dengang med lidt over 200 elever fra danske skoler i det nordvestlige Sydslesvig.

- Det hele startede med, at jeg for tre år siden blev ringet op fra fodboldklubben i Skjern, om der ikke var nogle skoler i Sydslesvig, der havde lyst til at deltage i en skolefodboldturnering, fortæller Horst Werner Knüppel, som selv har en fortid som lærer i Skjern.

- Jeg syntes umiddelbart ikke, at det var nok med en fodboldturnering. Der skulle også noget kulturmøde til. Altså gik vi i gang med at udvikle er koncept, som skulle omfatte nogle sydslesvigske skoler og skoler i Skjern. Da vi så var færdige og regnede det hele igennem, kunne vi godt se, at der var behov for penge udefra. Fodboldklubben søgte så A. P. Møller Fonden, og de gav 200.000 kroner. Projektet, som så blev gennemført i 2015, blev en stor succes, og med baggrund i vores evaluering sagde fonden ja til at støtte projektet med yderligere 1 million kroner over tre år, fortæller han.

Inddrage flere

Det betød så også, at der kunne inddrages flere skoler i projektet.

- Det er små og mellemstore skoler i Sydslesvig, som vi har fokus på. De skoler, som i modsætning til de store skoler i Sydslesvig aldrig nogensinde ville kunne gennemføre sådan et projekt alene, fortæller Horst Werner Knüppel.

I år blev projektet således endnu større. De omkring 400 elever fra Sydslesvig fik torsdag og lørdag masser af gode oplevelser på en naturlegeplads, på fisketur, på en træfærge i et naturområde og på shoppingtur i Skjern. Om aftenen var der et trylleshow i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, hvor alle elever også overnattede i idrætshaller, mødelokaler og koncertsale. Fredag blev eleverne, som rent aldersmæssigt var fra 1. til 8. klasse, fordelt på otte forskellige kommuneskoler, friskoler og efterskoler for at opleve en dansk skolehverdag. Bagefter besøgte de et flymuseum og en jernalderby. Om aftenen var de så sammen med elever fra de otte danske skoler på Ringkøbing-Skjern Kulturcenter for at bowle, spille fodbold, tegne og lege i et hoppeland. Lørdag og søndag blev der afholdt en skolefodboldturnering, hvor Vestermølle Danske Skole vandt finalen mod Uffe-kolen i en pulje. Hans Helgesen-Skolen fik også en sølvmedalje i en anden pulje., og hvor der også var tid til at besøge en svømmehal og et sommerland.

Tre søjler

Projektet har således tre vigtige søjler. Der er den klassiske lejrskoledel med masser af aktiviteter for de unge, der er kulturmødet med en hel region i Danmark, og så er der mødet med danske unge, som de sydslesvigske unge knytter bånd til.

- Jeg er meget imponeret over, hvor meget effekt projektet har på vores unge, siger Horst Werner Knüppel. Som eksempel nævner han, at tre af de elever, der var med i 2015, nu skal på efterskole, og at de har valgt den efterskole, de besøgte, da de var i Skjern sidste år.

- Vi har også mange af vores forældre med, og de har fået et særligt forhold til dette område. At så mange sydslesvigere kommer på lejrskole i Skjern kan mærkes hele året, for de kommer igen på andre tidspunkter af året, siger Horst Werner Knüppel.

Resultatet af projektet er en række oplevelser, som forhåbentlig vil påvirke de unge mennesker.

- At se en flok glade dansksindede børn og unge opleve dansk kultur og få indsigt i »danskheden« har simpelthen gjort alt arbejde med projektet værd.