Digital venteliste skal komme efter sommerferien

Digital venteliste giver et bedre overblik over børn i de danske dagtilbud

DKFLADKFLAJaruplund Bornehave _12

Både hos forældrene og i forvaltningen i Skoleforeningen er det er et stort ønske om, at der kommer en fælles venteliste, som administrerer alle børnehaver og vuggestuer i Sydslesvig.

I Harreslev Kommune afprøves der for tiden en fælles digital venteliste for alle de danske dagtilbud, og på Skoleforeningens dagtilbudskontor regner man med, at testfasen er afsluttet om få uger, og at en fælles digital venteliste for alle institutioner i Sydslesvig bliver til virkelighed i begyndelsen af det nye børnehaveår.

Lige nu er det sådan, at hver enkelt børnehave og hver vuggestue har deres egen venteliste. Så snart nye forældre tilmelder deres barn, får de oplyst, hvornår barnet kan starte i institutionen eller, at barnet kommer på en venteliste. På vuggestueområdet kan ventetiden hurtig være mere end et år. Da der er et stort pres på pladserne i dagtilbuddene, tilmelder mange forældre deres børn i mere end en børnehave eller vuggestue. Og det er de også i deres gode ret til at gøre, for i Skoleforeningen, ligesom i det omgivende tyske samfund, er der frit valg af dagtilbud.

At det samme barn således kan stå på ventelister i mange forskellige institutioner, betyder, at det er rigtig svært at se, hvor mange børn der reelt søger ind i Skoleforeningens dagtilbud. Det er ligeledes svært at vurdere, hvor langt nede på ventelisten det enkelte barn er, da institutionen ikke ved, hvilke børn, på deres venteliste, som måske står længere op på en venteliste i en anden institution. Det fører jævnligt til, at et barn kan få en plads meget hurtigere, end forældrene havde troet, fordi flere børn, der har været længere oppe på ventelisten, har fået en plads i en anden institution.

- For os i forvaltningen betyder en fælles digital venteliste, at vi har et meget bedre overblik over, hvor mange børn, der er i systemet. Vi har løbende et opdateret overblik over, hvilke børn der er blevet optaget hvor, og hvilke børn, der står på venteliste i de forskellige børnehaver og vuggestuer, siger kontorassistent Helle Feder-Hoffmann fra dagtilbudskontoret.

- Med den nye digitale venteliste skal forældrene, når de tilmelder et barn i en af vores institutioner, angive en prioritet. Det gør det nemmere for den enkelte dagtilbudsleder at se, hvor langt institutionens egne venteliste reelt er. Den nye digitale venteliste betyder dog ikke, at dagtilbudslederne kan sige forældrene helt præcist, hvornår de kan få en plads i en vuggestue eller en børnehave. Det hænger sammen med, at forældrene selvfølgelig har ret til og krav på frit at vælge. Hvis en familie eksempelvis får tildelt en plads i en institution, som ikke var deres førsteprioritet, så kan de vælge at melde barnet ind den institution, indtil der bliver en plads ledig i den institution, de havde som førsteprioritet, for man ryger ikke automatisk af ventelisten. Sådan er systemet i Tyskland med den frie institutionsvalg, siger hun.

Mike Andresen, som er leder af Harreslev Børnehave, er begejstret for den nye digitale venteliste.

- Det er et rigtig godt redskab til at planlægge ud i fremtiden, siger han.

- For vi kan følge børnene i alle danske institutioner i kommunen fra de starter i vuggestue. Når man har flere dagtilbud i den samme kommune, sidder lederne sammen for at se, hvor stor børneflokken er , og hvordan aldersfordelingen er, for vi skal jo have plads til dem alle sammen i en af institutionerne, siger han.

- For eksempel får vi jo en hel masse vuggestuebørn ind efter sommerferien, når Harreslevløkke Dagtilbud åbner. Dem ved vi jo kommer i børnehaven om nogle år, så dem finder vi pladser til, siger han.

At forældrene i fremtiden vil kunne få et mere sikkert svar på, hvornår det er deres barns tur, bliver en sidegevinst. For lige for tiden kniber det med, at forældrene melder tilbage til de andre institutioner, når de har fået en plads. Med den digitale venteliste kan alle ledere nu med det samme se, at et barn, som også står på deres venteliste, har fået en plads et andet sted. Så kan dagtilbudslederen kontakte forældrene for at sikre sig, at barnet kan fjernes fra deres venteliste.