Åbent hus i Husum

Det danske mindretal præsenterede sig på Husum danske Skole.

Dkflaa ̊bendhus -50749286

Den 16. marts blev der på Husum Danske Skole afholdt det store forældremøde med valg til samarbejdsrådet og fællesrådet . Og når man i forvejen skal samle mange forældre, er det en god ide at tilbyde noget ekstra for måske at få endnu flere til at møde op. Så to timer inden forældremødet vrimlede det med store og små på skolen, for der var blevet inviteret til åbent hus med de danske organisationer i byen. Og listen af fremmødte var lang. Alle de sydslesvigske hovedorganisationer var selvfølgelig med, men også Husum Cricketklub, Sprogforeningen, børnehaven og spejderne. I alt var der bygget 15 boder op, hvor folk kunne informere sig om mindretallet, spille spil, lave snobrød og se på udstillinger.

- Det er en rigtig god måde at præsentere sig på, sagde Skoleforeningens formand, Udo Jessen, som selv er valgt på Husum Danske Skole og holdt skansen ved Skoleforeningens Rejsekontor sammen med kontorleder Sally Flindt-Hansen.

Klokken 18 var der fællesspisning, og derefter var der tilbudt børnepasning på fritidshjemmet, mens forældrene udøvede deres demokratiske ret i den forældrestyrede Skoleforening.