»Hvordan passer jeg på mig selv og andre«

Elever på Vestermølle Danske Skole fik styr på sikkerheden.

Dkflavestermølle -545411595

»Hvordan passer jeg på mig selv og andre« var fælles tema for Vestermølle Danske Skole forleden. Inspireret af sikkerhedsugen, som hvert år afholdes i Danmark i foråret, gennemførte skolens elever et forløb, som tog fat i emnet fra forskellige vinkler.

- Den første var selve sikkerheden udenfor og inde. Her formulerede vi fælles regler, så vi har det godt med hinanden, alle er glade for at komme i skole, ikke kommer til skade eller på anden måde kommer galt afsted, fortæller skoleleder Gitte Hougaard-Werner.

- Vi tog udgangspunkt i det materiale, der kunne bestilles i forbindelse med Sikkerhedsugen i Danmark med mottoet »Sikker leg i skoler og institutioner«.

Elevernes blik

Eleverne lavede regler, kiggede på farezoner og overvejede konstruktive løsninger. Vi skrev en »det-må-vi«- og en »det-må-vi-ikke«-sang på melodien Mester Jakob. Børnene digtede selv, og sammen fik vi lavet to rigtig gode sange, som alle kunne stå ved, siger hun.

Så tog hele skolen på besøg hos brandvæsenet og fik indblik i, hvordan man forholder sig, hvis det brænder. Teorien var spændende, eleverne var godt med og meget interesserede. Men besøgets højdepunkt var turen ud til brandbilerne, hvor de unge måtte røre ved udstyret og sidde bag rattet i de store dyre brandbiler.

- Efterfølgende gennemgik vi brandreglerne på skolen, fik kigget på flugtveje og samlingssted, så nu er alle velorienteret i tilfælde af brand eller andre ulykker.

I musikundervisningen lavede de »store« klasser så flere forskellige første-hjælps-sange, som hele skolen synger af og til, siger Gitte Hougaard-Werner.

Næste skridt var så 1.-hjælp i børnehøjde, hvor skolen havde besøg af en forælder, Jan, der er redningsassistent og har undervist børn i 1. hjælp flere gange. Der blev arbejdet med teorien ud fra cases, og bagefter skulle der øves hjertemassage, forbindinger og nødopkald.

- Da vi jo kun er to lærere på stedet, er det betryggende at vide, at børnene ved, hvad de skal gøre, hvis der sker en af os noget, siger Gitte Hougaard-Werner.

Ugen efter kom Sonja fra Dansk Sundhedstjeneste med plasterpatruljen. Der blev snakket og øvet 1.-hjælp, og der blev debatteret om det at passe på hinanden både i forhold til ulykker og i forhold til, at kammerater kan føle sig udenfor.

Teambuilding

- Afslutningsvis var vi inde på omgangsformer og sociale konstellationer, idet vi også fik besøg af Fin fra PPR, der 2 torsdage i træk arbejde med teambuilding sammen med børnene. Lærerne var fluer på væggen, hvilket var en udfordring i sig selv, men det var en lærerig erfaring for alle parter, siger skolelederen.

- Alle disse tiltag har været en del af skoledagen ved siden af den normale undervisning. Et forløb, der har været med til at gøre os alle mere bevidste om det at tage vare på hinanden, være gode ved hinanden og vores skole og passe på os selv, siger Gitte Hougaard-Werner og takker alle instruktører, ansatte og forældre. Og ikke mindst tak til eleverne for engagement og konstruktive samtaler.