»De er mindretallets skoler«

Dkflafællsra ̊dsmøde -28266710

Flensborg, Henrik Becker-Christensen kom i sin hilsen til Skoleforeningens fællesråd ind på et debatmøde på A. P. Møller Skolen, som fandt sted i sidste uge. I anledning af Danmarkskanonen diskuterede forfatteren J.C. Grøndahl og elever i 13. årgang danskhed.

- Som det fremgår af Flensborg Avis tilkendegav flere elever, at de ikke føler sig som danske. Men heller ikke som tyske. Der var også nogle mere markante udsagn - både til den ene og den anden side. Tidligere undersøgelse viser, at det jo ikke er ukendte synspunkter blandt vores skoleelever. Det må selvfølgelig stå for deres egen regning. Og med den tilføjelse, at mange unge nok ikke har gjort sig nærmere overvejelser om eget ståsted, når det gælder det nationale. Og at mange måske også står, så at sige, midt imellem, hvis man har en tysk far og en dansk mor – eller omvendt, sagde Henrik Becker-Christensen.

Ikke de samme krav

- Der blev imidlertid også stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor man skal føle sig som dansk, når man går på en dansk skole her i Sydslesvig, når der ikke er det samme krav om at føle sig tysk, når man går på en tysk skole. Det er der et klart svar på: De offentlige skoler, i dette tilfælde de tyske skoler, er for alle. De danske skoler er det danske mindretals skoler. Det er ikke kun sprogskoler. Deraf også ordets egentlige betydning: danske skoler. Det er derfor, der bliver stillet krav til de forældre, der indmelder deres børn i de danske institutioner. Det være sig både daginstitutioner og skoler, sagde han.

- Det er også forudsætningen for, at der er et anerkendt dansk mindretalsskolevæsen i Sydslesvig, der får tilskud fra både dansk og tysk side. Det er også klart tilkendegivet i Skoleforeningens vedtægter, hvor der bl.a. står, at foreningens virksomhed er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig, at foreningens daginstitutioner og skoler tjener den danske befolkningsdel, at skolerne og daginstitutionerne skal indføre eleverne og børnene i dansk sprog og kultur, og at det er institutionernes sigte at fremme elevernes bevidsthed om samhørighed med den danske folkedel i Sydslesvig og det danske folk.

- Det danske folk, sagde generalkonsulen og henviste til, at denne tilkendegivelse netop bakkes op af, at Skoleforeningen aktuelt har kontakten til Danmark som særligt indsatsområde.