Skoleforeningens nye direktør vender »hjem« til Sydslesvig

Det er med stor glæde, at styrelsen i Dansk Skoleforening Sydslesvig kan præsentere Lars Kofoed-Jensen som ny direktør. Han afløser direktør Anders Molt Ipsen, som har valgt at gå på pension efter mere end 37 år i Skoleforeningen.

LKJ54-årige Lars Kofoed-Jensen kommer fra en stilling ved Haderslev Katedralskole, hvor han har været rektor siden 2003. Han er cand.mag. i tysk og matematik, medlem af uddannelsesudvalget for læreruddannelserne i Haderslev og Esbjerg og har desuden en master i gymnasiepædagogik og en studievejlederuddannelse med sig i bagagen.

Den nuværende rektor ved Haderslev Katedralskole, der i en årrække har været ansat som lektor på Duborg-Skolen, udtaler om den nye stilling:
- Selvom jeg er rigsdansker, føler jeg, at jobbet som direktør for Skoleforeningen bringer mig hjem til Sydslesvig. Jeg var lærer på Duborg-Skolen fra 1999 til 2003 og mødte et sted, hvor jeg på en gang var fremmed og så alligevel hjemme. Mindretallets helt særlige kultur med en blanding af dansk og tysk, som ikke kendes andre steder, fik tag i mig.

Lars Kofoed-Jensen tiltræder primo januar og ser det som en helt enestående mulighed at få lov til at være med til at forme opvæksten for så mange børn og unge i Sydslesvig på en gang:
- Min tid som rektor har øget min interesse for alt det, der ligger forud for de tre år på gymnasiet. Jeg glæder mig til at møde alle vores institutioner og lære mere om hele vejen fra de mindste til de største. Det hele hænger sammen og skal spille sammen, hvis vi skal give vores børn et godt fundament for livet.

Ifølge den nye direktør overdrager forældre et stort ansvar til Skoleforeningen, når de vælger at betro deres børn til mindretallets særlige skolesystem:
- Om disse børn vælger mindretallet til, når de bliver voksne, kan vi ikke bestemme; men vi kan sørge for, at de får den bedst mulige opvækst og uddannelse med det bedste fra de to verdener, som Sydslesvig slår bro mellem.

Skoleforeningens formand, Udo Jessen, er yderst tilfreds med valget af Lars Kofoed-Jensen:
- Det er efter min bedste overbevisning lykkedes for os i styrelsen at vælge den bedst kvalificerede person til netop denne stilling. Lars har præcis de menneskelige og faglige kompetencer, vi har efterlyst, og vi glæder os til samarbejdet med ham.

Udo Jessen er ikke i tvivl om, at Lars Kofoed-Jensen vil kunne leve op til de særlige forventninger og krav, der stilles til en direktør i en forældrestyret forening af den størrelse og med de udfordringer, som Skoleforeningen har.  Formanden er glad for, at styrelsen har fundet en direktør med en pædagogisk baggrund og et solidt kendskab til Sydslesvig.
 - Lars råder over de fornødne administrative kompetencer til at sikre både kontinuitet og udvikling i Skoleforeningen.

For flere informationer kontakt venligst

Formand Udo Jessen ׀ Tlf. 0049 (0) 4626 1303 ׀ E-mail: udojessen@t-online.de
Lars Kofoed-Jensen ׀ Tlf. 0045 3066 6089 ׀ E-mail: lars@kuhfuss.dk