Mød mindretallet i Nibøl

Åbent hus på skolen med alle danske foreninger.

Hvad byder det danske mindretal i Sydtønder på, og hvilke muligheder har de. Det er nogle af de spørgsmål der bliver besvaret, når der den 17. marts afholdes en mindretalsmesse på Nibøl Danske Skole. Interesserede får ikke kun at vide, hvad skolerne i Nibøl, Læk og efterskolen i Ladelund byder på. Børnehaven er også med ligesom mindretalsforeningen, sundhedstjenesten, biblioteket og en lang række andre organisationer. Der er sørget for danske hotdogs til aftensmad og film til børnene. Arrangementet starter klokken 18.