Jaruplund Højskole: Vedtægter, støttekreds og danskkurser

Jaruplund Højskole

Højskolen har fået nye vedtægter og en støttekreds

Jaruplund Højskoles bestyrelse udvides med en repræsentant fra de ansatte og en fra vennekredsen.

 

Skoleforeningens styrelse har på sit seneste møde godkendt de nye vedtægter for Jaruplund Højskole. Den mest markante ændring er sammensætningen af højskolens bestyrelse. Den udvides med to medlemmer og kan fremover bestå af op til otte medlemmer. Et nyt medlem vælges blandt højskolens medarbejdere, og et bestyrelsesmedlem kommer fra Jaruplund Højskoles nye støttekreds.

Nye vedtægter

Med de nye vedtægter er netop støttekredsen, som nogle af højskolens venner tog initiativ til sidste år, nu en helt officiel del af højskolelivet.

Formålet med støttekredsen er få etableret et netværk, som støtter og bakker op om Jaruplund Højskole. Netværket skal være med til at forankre Jaruplund Højskole som dansk højskole i Sydslesvig, og medlemmerne skal være ambassadører for højskolen, dens tilbud og dens øvrige virke og dermed hjælpe til med at markedsføre højskolen.

Legat

Støttekredsens medlem af højskolens bestyrelse vælges på et årligt møde i kredsen, hvor der også er valg til det såkaldte støttekredsudvalg, som er en slags bestyrelse. Med kontingentet fra støttekredsen skal der blandt andet uddeles et legat til en elev på et langt kursus. Enkelt medlemskab af vennekredsen koster pt. 15 euro (110 kroner). For samboende par koster det pt. 20 euro (150 kroner). Flere informationer fås på højskolens hjemmeside.

 

Danskkurser i efteråret 2016 på Jaruplund Højskole

Jaruplund Højskole tilbyder danskkurser på forskellige sprogniveauer. 

Mange deltagere benytter muligheden for uddannelsesorlov ved at tage et sprogkursus. Desuden kan man deltage i et weekendkursus fordelt på fire dage (den 4.11. og 5.11. samt den 25.11. og 26.11.2016) på sprogniveau 2 - godt begynderniveau.  

I efteråret er der kurser fra den 12.9. - 16.9. på niveau 7 – fortsætter niveau, fra den 10.10. - 14.10. på niveau 1 og fra den 14.11. - 18.11. på niveau 3 - godt basiskendskab.

Ugekurser koster 180,- euro og weekendkurset 120,- euro. 

Yderligere oplysninger fås på skolens hjemmeside www.jaruplund.de.