Inklusion giver børnene flere livschancer

Alle har ret til at deltage i almene fællesskaber.

Dkfla 93332825

Inklusion er et menneskesyn, der handler om, at der skabes en gensidig forbundethed mellem individ og fællesskaber: Alle har ret til at deltage i almene fællesskaber og at være fælles om hinandens forskelligheder.
- Jo længere børn er væk fra de almene fællesskaber, for eksempel fordi de går på en hjælpeskole eller i en børnehave for børn med særlige behov, desto mindre livschancer har de. Det er her, eksklusion skabes, sagde Bent Madsen på lederkonferencen.
- Men vi kan ikke ekskludere os ud af konflikter. Det handler om at skabe udviklingsmuligheder på trods af forskellighed. Inklusion skaber flere livschancer, sagde han.
Der er i princippet fire diskurser, inklusion skal forholde sig til, forklarede Ole Steen Nielsen:
- Den politiske, hvor tanken er, at de særlige ikke kun skal være sammen med de særlige, fordi det splitter samfundet op i smågrupper. Den etiske, hvor udgangspunktet er, at alle mennesker skal have lige adgang til fællesskabet. Den økonomiske, som fylder meget, fordi den kigger på effektiviteten i uddannelsessystemet. Den stillede opgave er her, at vi skal blive bedre, men der er ikke flere penge. Den pragmatiske diskurs er, at vi selvfølgelig skal have den bedst mulige uddannelse med de muligheder, vi har, og så skal den fungere.

Daniel Dürkop