Godt forældresamarbejde styrker sammenholdet

Forældrene i Husby Børnehave er rykket tættere sammen. Et ønske om at få renoveret børnehavens legeplads har ført til fælles engagement, og derigennem er der opstået nye venskaber, både hos forældrene og deres børn.

Dkfla 92832538

Det er efterhånden nogle år siden, at legepladsen ved Husby Børnehave er blevet grundig fornyet. Det store legeskib, som samtidig er et redskabsrum, har 15 år på bagen og trænger til en kærlig hånd. Betonfliserne, som danner en cykelbane, er nærmere 50 år gamle, og her har børnehaveleder Silke Splettstösser et ønske om at lave en kørebane af gummifliser til de hjulede legeredskaber.
- Vi har jo både børn under og over tre år, så betonfliser i dårlig stand er ikke det mest egnede at cykle rundt på, siger hun.
- Men gummifliser er dyre. En flise koster nok omkring 50 euro, så vi taler om flere tusinde euro.

Forældrene involverer sig

Dkfla 2637Da børnehavens forældre blev involveret i projektet, sagde de derfor med det samme, at de gerne ville bidrage med noget. Med Franziska Broderius som primus motor dannede de en WhatsApp-gruppe for at koordinere forskellige tiltag.
- Som det første fik vi bygget en bod, som vi stillede op foran den lokale købmand. Her solgte vi i juletiden gløgg og æbleskiver, fortæller Franziska Broderius.
Der var også kaffe og kage, og det hele blev sponsoreret af forældrene, som selv bagte og stod i boden.

Kvalitetstid sammen

- Det er nok trefjerdedele af forældrene, som har involveret sig, fortæller Silke Splettstösser.
Der blev samlet mere end 600 euro sammen, og flere aktioner følger.
Det har betydet noget for sammenholdet i børnehaven, at man har tilbragt en masse kvalitetstid sammen. I stedet for kun lige at hilse på hinanden, når man afleverer eller henter børnene, har man fundet sammen igennem et fælles engagement.
- Jeg kan se, at der pludselig bliver lavet helt andre legeaftaler, og at forældrene passer hinandens børn, siger Silke Splettstösser og Camilla Pind oplever. at trivslen er blevet bedre, og det betyder meget for børnene.
- Vi har stået sammen om noget, mener Kerstin Breuch-Wietelmann, og WhatsApp har haft en stor betydning, idet forældrene hele tiden meget hurtigt kan opdatere hinanden.

Daniel Dürkop