De yngste elever mødte atletikken

Unge fik lov til at løbe, springe og kaste.

Dkflaatletik

1. og 2. klasse fra skolerne i Flensborgs opland var lige inden sommerferien til atletikstævne.
På grund af blæst fandt »sommerstævnet« sted i Idrætshallen i stedet for på sportspladsen. Der var bygget op til seks aktiviteter, som eleverne fik afprøvet.

- Det handlede om, at de skal stifte bekendtskab med de atletikdiscipliner, som de så vil møde senere i deres skoleliv. De skal kaste, løbe og springe, men uden at det handler om at vinde. Det skulle være sjovt, siger Bettina Andresen, som er idrætslærer på Lyksborg Danske Skole. Hun havde også nogle ældre elever med fra skolen som hjælpere.

- Det giver også de ældre elever rigtig meget. Man skal involvere dem og give dem noget ansvar, så kan man tydeligt se, hvordan de vokser med opgaven, siger Bettina Andresen.

Daniel Dürkop