»Telefonen kimer ikke hele morgenen«

I Skovgades Børnehave i Flensborg har børnene, forældre og medarbejderne taget Famly-appen i brug.

Dkflafamly -4377

I Skovgades Børnehave i Flensborg har der været nogle enkelte forældre, som har været skeptiske i forhold til Famly-appen. Et enkelt barn er derfor blevet anonymiseret.
- De forældre, der ikke ønsker det, får ikke beskeder og opdateringer via Famly-appen, siger Lars Bo Hansen, som er stedfortræder i børnehaven.
Elektronisk kommunikation har faktisk været efterspurgt af forældrene, og man havde også inden Famly sendt informationer ud via mail.

Elektronisk kommunikation

- Med Famly har vi udbygget den elektroniske kommunikation. Forældrene er glade for de billeder, vi sender ud fra børnehavens dagligdag, for dem kan de se på sammen med deres børn. Derigennem skaber de noget fælles, der er knyttet til barnets oplevelser, siger Lars Bo Hansen.
Forældrene bruger også Famly-appen til at sende beskeder til hinanden og laver legeaftaler, så Famly har også en funktion som socialt medie i et lukket forum.
- Men vi bruger ikke Famly til at dokumentere vores arbejde over for forældre. Vi anser det, vi sender ud på Famly, som en service, ikke som en egentlig pædagogisk dokumentation, siger Lars Bo Hansen.

Tidsbesparelse

Han kan tydelig mærke tidsbesparelsen med den nye app.
- Det har før været sådan, at en af medarbejderne har siddet og ført logbog over, hvornår børnene kom, for denne dokumentation skal vi bruge til myndighederne. Men det er jo en mærkelig måde at hilse børn og forældre velkommen på, og det har taget meget tid. Nu tjekker børnene og deres forældre selv ind, og det pædagogiske personale er der til at tage imod, siger Lars Bo Hansen og fortsætter:
- Telefonen kimer heller ikke mere hele morgenen, for forældrene melder børnene syge og kommer med beskeder via appen.
Det samme gælder invitationer, tilmeldinger, påmindelser, feriebeskeder og meget mere. Alt det administrerer Skovgades Børnehave med Famly.
- Og det har den kæmpe fordel, at vi meget hurtigt kan se, hvornår det for eksempel er muligt, at en medarbejder afspadserer, siger Lars Bo Hansen.

Kalenderfunktion

- Som den næste vil børnehaven bruge Famlys kalenderfunktion til sine ugeplaner.
- Hvis vi deler en kopi ud, som forældrene så hænger op derhjemme, skal vi hver gang sørge for, at de får en ny kopi, hvis vi vil ændre noget. Med appen kan vi skifte aktiviteter ud, og forældrene får med det samme en opdatering. Det samme gælder faktisk også pædagogerne i de andre grupper. De kan se, at der måske alligevel er ledigt i motorikrummet, fordi den gruppe, der skulle bruge rummet, i stedet for er gået en tur, siger pædagogen.

Busbørn

Dkflalars Bo -26174383Lars Bo Hansen synes ikke, at appen har medført mindre personlig kommunikation mellem forældrene og personalet i børnehaven.
- Vi tager jo imod børnene på en anden måde. Og i forhold til de børnehavebørn, der kommer med bus, synes jeg faktisk, at Famly har medført mere kommunikation. Før i tiden havde vi en bog, hvor forældrene eller vi kunne skrive beskeder ind. Med Famly er der en bedre dialog, siger Lars Bo Hansen.
Han er glad for, at børnehaven har mulighed for at vælge enkelte funktioner i appen fra.

Personalet

- Vi bruger for eksempel ikke den funktion, hvor forældrene allerede om morgenen skal skrive, hvornår de henter deres børn. Selv om det kun er ment vejledende, presser det forældrene, siger han.
En anden funktion ønsker han sig derimod tilbage.
- Skoleforeningens driftsråd har været imod, at vi også bruger Famly til at tjekke personalet ind og ud. Jeg håber, at man snart kan få en aftale, der gør det muligt, for det gør det meget lettere at holde styr på sine overtimer. Her er der i hvert fald også et stort potentiale for at spare tid på en administrativ opgave. Jeg laver arbejdsplaner hos os i Skovgade, så jeg ved, hvor meget tid det tager at registrere personalets timer »analogt«, siger Lars Bo Hansen.

Daniel Dürkop