Nu er uret ikke mere så vigtigt

Anne Kämper glæder sig til en pensionisttilværelse uden tiden i nakken.

DKFLFDKFLA_Anne _Kamper _4

Efter 24 år som skoleleder på Husby Danske Skole siger Anne Kämper farvel til lærergerningen. Den startede i 1978, da hun efter en kort periode på skolen i Egernførde blev bedt om at starte en skoleafdeling i Kiel som del af Ejderskolen i Rendsborg.

- Det var utrolig spændende. Vi lejede os ind i et lokale i den tyske skole i Kiel-Wik. Det er nok den eneste danske skole uden for Sydslesvig nogensinde, fortæller Anne Kämper.
Efter fem år kom hun til Risby og et år senere til Husby, hvor hun så blev skoleleder i 1991.

Anne Kämper har altid været meget aktiv. Som lokal SSWer og som mangeårig formand for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og formand for Det Sydslesvigske Samråd har hun været med til at sætte dagsordenen i det danske mindretal.

- At, jeg har valgt at stoppe nu, hænger sammen med, at min mand Bernd også går på pension. Det var noget, vi ville gøre sammen.

Hun har ikke gjort sig de store tanker om, hvad livet skal fyldes med.
- Jeg har et barnebarn, og nr. to kommer snart. Min datters familie bor sammen med os på en gård uden for Husby. Jeg kommer til at nyde tiden med børnebørnene, og i det hele taget har jeg tænkt mig at gøre mit liv lidt mere langsomt, siger Anne Kämper.

Selvfølgelig bliver hun boende i Husby. For hende er det lille mindretalssamfund en stor berigelse. Hun kalder det for sin familie og har været meget glad for det tætte samarbejde med elever, forældre og børnehaven lige ved siden af.

- Mine ønsker for elevernes fremtid er, at de kan få lov til at hvile mere i sig selv. Børnene i dag er jo et produkt af samfundet. Og der er desværre for lidt tid til at give sig tid, til at stoppe op og falde til ro.
Den største forandringer, som Anne Kämper glæder sig til, er de morgenlige ritualer. Hun plejer at være på skolen ved 7-tiden.
- Jeg kommer til at sove længere nu, siger hun.

Daniel Dürkop