Lærerne skal planlægge undervisningen på en ny måde

Hver enkelt elev i de danske skoler i Sydslesvig skal lære så meget som muligt. Det er et mål, Skole-foreningens styrelse har fastlagt. Målet skal opnås ved at tilrettelægge undervisningen individuelt: Undervisningsdifferentiering hedder det.

Undervisninsdiff 1

Alle elever skal lære så meget, de kan, i skolen. Det er et mål i de danske læseplaner. Det mål kan lærerne opnå ved at undervise ud fra det, der i fagsproget hedder undervisningsdifferentiering.

Den kunnen og viden, eleverne skal lære, skal tage hensyn til og tilpasses hver enkelt elev i klassen.

De folkevalgte forældre i Skoleforeningens styrelse har besluttet, at det princip også skal gælde for de danske skoler og daginstitutioner i Sydslesvig.
De har beskrevet det, og overskriften lyder: Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden. Her står:
- Skoleforeningen skal sikre, at hvert enkelt barn i Skoleforeningens skoler fagligt når så langt, det evner.
- Skoleforeningen skal sikre, at lærerne bliver dygtige nok til at skabe situationer, der undervisningsdifferentierer og målformulerer.
- Skoleforeningen skal sikre, at lærerne bliver så dygtige til de enkelte fag, de underviser i, som muligt.

Lærerne skal være klar

For at leve op til de krav, der er stillet af de folkevalgte forældre i styrelsen, har Skoleforeningens administration udarbejdet en handleplan. Den går ud på, at alle lærere og ledere skal sættes ind i at tilrettelægge en undervisning, der bygger på princippet om undervisningsdifferentiering.

De skal samtidigt sættes ind i de nyeste metoder til at beskrive formålet med et konkret undervisningsforløb. Det forløb skal beskrives så konkret, at eleverne og forældrene kan forstå det. Og det skal være muligt at måle, om eleven har opnået målet.

Pædagogiske eftermiddage

Det er undervisningskonsulent Bodil Nielsens opgave at sætte de sydslesvigske lærere og ledere ind i, hvordan man tilrettelægger undervisningen ud fra undervisningsdifferentiering og målformulering.

Hun underviser kommende lærere i Danmark i undervisningsdifferentiering, og hun har udgivet en lærebog om det. Den hedder »Læringsmål og Læringsmåder«. Alle skoler i Sydslesvig har fået et eksemplar af bogen.

Den første introduktion fandt sted på de regionale møder i alle skoledistrikterne i Sydslesvig lige før sommerferien 2014. I møderne deltog ledere og pædagogisk ansatte ved skoler og daginstitutioner i Sydslesvig.

Derudover har Bodil Nielsen stået for fire pædagogiske eftermiddage for alle lærere og ledere på fire forskellige skoler i Sydslesvig i februar 2015. Det var på Læk Danske Skole, Gustav Johannsen-Skolen og Cornelius Hansen-Skolen i Flensborg samt på Jes Kruse-Skolen i Egernførde.

Lærernes skal finde et fælles fagsprog. Det sagde underviser Bodil Nielsen på den første af de fire pædagogiske eftermiddage.
- Det er meget vigtigt, at I kommer til at tale samme sprog. Efter dagen i dag vil jeg opfordre jer til at finde sammen og afklare begreberne i at formulere mål så konkret, så I kan måle de resultater, jeres elever opnår, sagde Bodil Nielsen den 18. februar på den pædagogiske eftermiddag for 40 pædagogisk ansatte og ledere på Læk Dansk Skole.

Der skulle de lære at formulere mål og tilrettelægge undervisningen ud fra et princip, der tilgodeser alle elever i en klasse: nemlig undervisningsdifferentiering. De skulle samtidigt lære at formulere klare målsætninger, der også er målbare.

Gruppearbejde

Ordene om at finde sammen faldt, efter at lærerne havde arbejdet i grupper, hvor de skulle formulere målelige mål for en klasse. Forløbet skulle være på tre uger. Faget måtte de selv bestemme.
I oplægget hed det:

  • Gør det tydeligt for eleven, hvad han eller hun skal lære.
  • Gør det tydeligt, hvordan du vil undervise i det.
  • Gør det tydeligt, at det skal være et konkret forløb på tre uger.
  • Gør det tydeligt, hvordan eleverne skal vise, hvad de har lært, så du kan måle på det.

Georg Buhl