Ingen talkarakter i 4. klasse

Fællesrådsmedlemmer stemte for skriftlig udtalelse i 4. klasse

Dkflafplusªllesrplusñd2

Skoleforeningens Fællesråd har besluttet, at bedømmelsen af eleverne på 4. klassetrin i fremtiden skal finde sted ved hjælp af en skriftlig udtalelse.

Afgørelsen har været nødvendig, efter nogle ændringer i en forordning. Fremover er det hovedreglen, at der gives en skriftlig udtalelse på alle grundskolens klassetrin. På 3. og 4. klassetrin kan der dog afviges herfra. Fællesrådet har tidligere vedtaget, at der gives udtalelser på 3. klassetrin. I henhold til Skoleforeningens vedtægter ligger beslutningskompetencen hos Fællesrådet.

44 af de i alt 78 fremmødte ønskede dog ikke, at man i Skoleforeningen skulle afvige fra det, der ifølge forordningen nu er reglen. 27 Fællesrådsmedlemmer gik ind for, at der forsat skal bedømmes med tal-karakterer som suppleres med en skriftlig udtalelse om elevens udvikling omkring »Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz«. Det blev til en lang men meget saglig debat, hvor argumenterne for og imod talkarakter blev ført meget engageret.

- Med talkarakter har både forældre og lærere et bedre overblik over, om de er blevet bedre eller dårligere. Der er også fare for, at forældrene, uafhængig af deres danskkundskaber, ikke forstår de skriftlige udtalelser, sagde Ole Nielsen fra Gottorp-Skolen.

Konkurrencesamfund

Andre, blandt dem Andre Paulin fra Skovlund-Valsbøl Danske Skole og styrelsesmedlem Niels Ole Krogh påpegede, at børnene hurtig nok finder ud af, at de lever i et konkurrencesamfund. Diskussionen gik også på, om der ikke burde laves ens modeller for alle skoler, hvordan en skriftlig bedømmelse i tabellarisk form skal se ud. For ét stod helt klart efter Fællesrådsmødet. Ingen af de tilstedeværende udtalte sig for, at den skriftlige udtalelse skulle være i en prosaform. Denne afgørelse træffes fortsat i de enkelte skoler samarbejdsråd. Til foråret skal Fællesrådet tage stilling til samme emne for 5. klassetrin.

Daniel Dürkop