Derfor har vi mindre ferie

Generationer af sydslesvigske skoleelever har nok stillet sig spørgsmålet om, hvorfor de danske skoler har færre skoledage end de tyske skoler.

Info01

En elev fra Sønder Brarup Danske Skole skrev efter skolestart i januar i en mail til Skoleforeningen:

»Jeg synes, det er skideirriterende, at de tyske skoler har to dage mere fri. Når vi er 100% værd, så må vi jo også have lige så meget fri som de tyske elever. Vi burde være ligeberettiget!«.

Det er et spørgsmål, som generationer af sydslesvigske skoleelever har stillet sig. Her kommer direktionens svar:

»Mange tak for din mail. Vi kan forstå, at du undrer dig over, at der er færre feriedage i de danske skoler i Sydslesvig end i de offentlige tyske skoler. Men der er faktisk en god grund til, at vores skoler har kortere ferier:

Eleverne i mindretallets skoler modtager undervisning på modersmålsniveau i både dansk og tysk. Da I har to fag, hvor de tyske elever kun har ét, har I også flere undervisningstimer. Derfor er det samlede antal undervisningstimer per skoleår højere for en elev i en af mindretallets skoler end for en elev på samme klassetrin i en tysk skole.

Det samlede antal timer fordeles over hele året, og det fører til, at I både har lidt mere undervisning per uge og nogle dage mindre skoleferie end eleverne i de tyske skoler - alt efter hvordan helligdage og skoledage er fordelt i det pågældende år.
Så når du efter skolernes juleferie skal møde i skole tre dage før dine tyske kammerater, kan du til gengæld glæde dig over at blive rigtig dygtig til både dansk og tysk.«

Se ferieplanerne for de danske skoler i Sydslesvig her