Børnenes sundhed skal i gode hænder

Dansk Sundhedstjeneste har en vigtig funktion for de danske skoler, børnehaver og vuggestuer i Sydslesvig.

Dkflasundhedstjenesten2

SYDSLESVIG. Der findes nok ikke mange mennesker, der har mødt så mange sydslesvigske børn på tæt hold som Irmgard Griemert. Alene i det forgangne skoleår har hun kigget i mundene på godt og vel 4000 af dem. Irmgard Griemert er tandplejer og Dansk Sundhedstjenestes ansvarlige for den forebyggende tandpleje.  Hvert år besøger hun alle børnehavebørn og skolebørn op til 6. klasse for at se deres tænder efter.

En forebyggende tandpleje er dog meget mere end at se tænderne efter. Der er gruppeundervisning med en praktisk del og en teoretisk del. Der fortælles historier, leges og trylles. Børnene lærer, hvordan man børster tænderne rigtigt. Desuden tilbydes der projekter, forældrecaféer og forældresamtaler.
Hånddukken Kroko er altid med. Den elsker især børnehavebørnene.

I skolerne får eleverne også forklaret, hvor sygdomme som karies kommer fra, hvad slik gør ved tænderne og hvor tit de burde børste tænder. Hos de ældre elever bliver emner som rygning taget op.
- Skoler med en stor kariesrisiko får nogle ekstra tilbud, der kommer vi noget oftere, siger Irmgard Griemert.

Bedre tænder

Hun mener generelt, at børnenes tænder er bedre end i gamle dage.
- Udviklingen går i den rigtige retning, der er en større bevidsthed om tandhygiejne end før i tiden, siger hun. Derimod er hun ked af, at flere og flere børnehaver går væk fra at børste tænder med børnene, fordi de mener, at det må være forældrenes ansvar.
- Det er godt for børnene at børste tænder i gruppen. Det hjælper også med finmotorikken, siger Irmgard Griemert.
- Jeg kan tydeligt mærke det i min undervisning, at børnene er blevet dårligere til at børste tænder, siger hun.

Sundhedspleje

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig varetager en række forskellige opgaver indenfor sundhedspleje, skolelægelige opgaver, tandpleje og socialrådgivning for alle børn og unge i mindretallet. Sundhedstjenestens læger, sygeplejersker, socialrådgivere og tandplejere er ude på skolerne og hos forældre i hele Sydslesvig for at sikre børnenes sundhed.

Sundhedstjenesten gennemfører for eksempel indskolingsundersøgelsen i børnehaven. Hver børnehave er tilknyttet en bestemt sygeplejerske. Hun er også til rådighed med rådgivning på forskellige områder som kost eller hygiejne.

Den samme ordning gælder for skolerne. Også her  er der tilknyttet en sygeplejerske. Skolesundhedstjenesten gennemfører også undersøgelser i 6. klasse og i 8. klasse. Der er særlige lægeundersøgelser i hjælpeskolerne samt syns og høretests. På nogle af de større skoler og på ungdomskollegiet i Flensborg, er der træffetider, hvor eleverne selv kan komme med deres problemer. Træffetiderne er planlagt i samarbejde med Skoleforeningens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ligesom der også er et samarbejde med skolesocialarbejderne på de enkelte danske skoler.

Det samme gælder for sundhedstjenestens socialrådgivning af unge med hensyn til alkohol og stoffer, seksuelt misbrug, børn og deres psykisk syge forældre, skolefravær samt pubertet og seksualitet.
- Vi supplerer hinanden, siger Sundhedstjenestens ledende læge, Karen Fink.

Skolelægevæsen

Skolesundhedstjenesten fungerer som skolelægevæsen for Skoleforeningens børn og unge. Den varetager opgaver, som ellers ligger ved de offentlige tyske sundhedsmyndigheder (Gesundheitsämter).

En anden vigtig opgave i forhold til Skoleforeningen har sundhedstjenesten med Hjerting Kystsanatorium.
Her har børn og unge fra 6 ? 13 år, der trænger til aflastning mulighed for at komme på et fem ugers ophold. Enkelte af børnene har kroniske sygdomme, men de fleste børn der kommer til Hjerting, trænger til et rekreationsophold som pusterum fra hverdagen.

Forberedelsen af ophold i Hjerting sker hos Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig via den lokale skolesygeplejerske. Det er enten pædagog, lærer, forældre eller skolesygeplejerske, der anbefaler et ophold.  Sygeplejersken vil i samarbejde med forældrene udfylde et ansøgningsskema. På visitationsmøder tages der så stilling til den enkeltes ophold.

Prævention

Sundhedstjenesten har også gang i forskellige projekter ude på skolerne. For eksempel alkohol og narkoprævention i 7. klasser. De kører under overskriften »sundhedspædagogisk undervisning«.
- Vi har også udarbejdet mange forskellige forløb til for eksempel forældreaftener, der omhandler emner, der er vigtige for de unge, såsom prævention eller pubertet, siger skolesygeplejerske Sabine Brix-Steensen.
Når Karen Fink ser på hvordan Sundhedstjenestens arbejde og i det hele taget det sundhedsmæssige arbejde på skoler ser ud, tror hun, at man i Tyskland er på vej til en model, hvor i hvert fald de store skoler får en fast skolesygeplejerske.
- Det tror jeg bliver fremtidens model, siger Karen Fink.

Daniel Dürkop